آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

دست حکومت از دخالت در امور انتخابات کوتاه شود

اگر قرار باشد رهبری جدید کمیسیون انتخابات به مطالبات حکومت بلی بگوید، بدون شک نتایج انتخابات ریاست جمهوری در صورتی که برگزار شود، قابل قبول نخواهد بود و موجب تنش‌های بسیار کلان خواهد بود

انتخابات ریاست جمهوری با چند ماه تاخیر، قرار است در ۶ میزان سال روان برگزار شود. رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان برگزار خواهد شد.
دسته‌های انتخاباتی در واکنش به تاخیر انتخابات، اعلام کرده‌اند که حکومت در مسایل انتخاباتی دخالت می‌کند. تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به نامزدی محمد حنیف اتمر اعلام کرده است که کمیسیون انتخابات زیر فشار حکومت قرار دارد و تاخیر در انتخابات ریاست جمهوری برگزاری برای شان قابل قبول نیست.
نهادهای ناظر بر انتخابات نیز اعلام کرده‌اند که باید میکانیزمی برای جلوگیری از دخالت حکومت در مسایل انتخاباتی به وجود آید.
انتخابات پارلمانی با انبوهی از تقلب و تخطی برگزار شد. داخل سال جدید شدیم و هنوز پرونده انتخابات پارلمانی بسته نشده است.
اگر قرار باشد رهبری جدید کمیسیون انتخابات به مطالبات حکومت بلی بگوید، بدون شک نتایج انتخابات ریاست جمهوری در صورتی که برگزار شود، قابل قبول نخواهد بود و موجب تنش‌های بسیار کلان خواهد بود.
رهبری جدید کمیسیون انتخابات مسئولیت دارد که اعتبار از دست رفته این نهاد انتخاباتی را مهیا بسازد و شرایط را طوری فراهم بسازد که دسته‌های انتخاباتی و افکار عمومی کشور نسبت به عملکرد آنان و برگزاری انتخابات خوش‌بین شوند.
از واکنش‌ها بر می‌آید که رهبری جدید کمیسیون انتخابات نتوانسته است از میزان بدبینی‌ها کم کند.
جامعه جهانی هم نسبت به سالم برگزار شدن انتخابات در افغانستان متردد هستند. دیده شد که در انتخابات پارلمانی کشورهای کمک کننده زیاد به کمک مالی انتخابات دل گرم نبودند.
انتخابات ریاست جمهوری در صورتی یک فرصت خواهد بود که به صورت سالم وشفاف برگزار شود. هر چند رییس جمهور غنی پیوسته تاکید می‌کند که انتخابات به گونه سالم برگزار شود، اما از واکنش دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات روشن است که ریاست جمهوری تا جایی که بتواند به مسایل انتخاباتی دخالت می‌کند.
دخالت حکومت در حوزه کار کمیسیون‌های انتخاباتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته به گونه جدی مطرح می‌شود.
اگر همچنان دست حکومت از دخالت در کار کمیسیون انتخابات کوتاه نگردد، شک نکنید که رسوایی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بار دیگر تکرار خواهد شد.
رهبری جدید کمیسیون انتخابات بایستی به گونه مستقلانه تصمیم بگیرد و در تصامیم انتخاباتی زیر فشار و خواست حکومت قرار نگیرد.
دمکراسی در ۱۸ سال اخیر با برگزاری انتخابات برای مردم معرفی شده است. وقتی چنین است آبروی دمکراسی و انتخابات وابسته به عملکرد کمیسیون انتخابات است.
اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی هر کدام سوگند یاد کرده‌اند و تاکید کردند که تمام دغدغه شان برگزاری یک انتخابات سالم خواهد بود. انتظار داریم که نهادهای انتخاباتی به تعهد شان وفا دار بمانند و در برابر حضور مردم و انتخاب مردم در انتخابات مسئولانه عمل نمایند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا