آخرین اخبارافغانستان

دیدار رییس‌جمهور با مسئولان شهرداری کابل


رییس‌جمهور غنی، روز گذشته(دوشنبه، ۲۶سرطان)، گزارش اداره انکشاف زون پایتخت و شهرداری کابل را در مورد وضعیت ترافیک و نواحی کابل را بررسی و برای بهبود وضعیت موجود، هدایات لازم را انجام داد.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس‌جمهور کشور به ‌اداره شهرداری کابل هدایت ‌داد تا برای بهبود وضعیت نواحی شهر کابل توجه ‌‌‌‌جدی مبذول ‌دارد و در هماهنگی با ادارات مربوط، از ازدحام سرک‌ها و خیابان‌ها جلوگیری صورت‌ گیرد.
رییس‌جمهور هم‌چنین تصریح کرد که به‌ منظور بهبود وضعیت ترافیک کابل، نیاز به‌ راه‌ها و سرک‌های بدیل است و باید در این ‌زمینه، اقدامات عملی روی‌دست گرفته‌ شود.
گفتنی است، رییس‌جمهور هم‌چنان به‌ مسئولان اداره‌های انکشاف زون پایتخت و شهرداری کابل دستور داد تا به اسرع وقت، طرح‌های عملی را جهت بهبود وضع شهری و نواحی و هم‌چنان تنظیم وضعیت ترافیک کابل، ترتیب و ارائه کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا