آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمسیاست

دیدار نمایندگان ملل متحد با اعضای کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان کشور

خبرگزاری دید: شورای علمای شیعه کشور از دیدار هیئت بخش سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل متحد(یوناما) با اعضای کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان خبر داد. گفته شده که هدف از این دیدار شنیدن دیدگاه جامعه شیعه در مورد کشور است.

شورای علمای شیعه با نشر خبرنامه‌ای در این مورد نوشته: در اين ديدار آقای توماس پترسون سرپرست بخش سياسی و مشاور ارشد نماينده خاص سازمان ملل در امور افغانستان و خانم جوليان لينک از دفتر سياسی سازمان ملل در افغانستان، خواستار ديدگاه جامعه شيعه افغانستان در مورد وضعيت كشور شدند.
محمد اكبری ریيس كميسيون پيگيری مطالبات جامعه شيعه گفت: جامعه شيعه ٢٠ درصد ملت افغانستان را تشكيل می‌دهد. مطالبات جامعه شيعه افغانستان مشخص است و قبلاً در جلسه ششم جدی سال ١٤٠٠ با حضور نمايندگان بخش‌های مختلف جامعه شيعه به تصويب رسيده است.
وی با توضيح متن مطالبات و ديدگاه های جامعه شيعه افغانستان گفت: كميسيون پيگيری مطالبات جامعه شيعه افغانستان جهت پيگيری و مذاكره روی همين خواسته ها با مقامات حكومت ايجاد شده است و تاكنون در جلساتی كه با مقامات حكومتی داشته، اين خواسته ها و متن مكتوب آن را با مقامات شريک كرده است.
اكبری افزوده: مهمترين مواردی كه در متن مذكور آمده، اركان مطالبات جامعه شيعه افغانستان می‌باشد كه چهار موضوع عمده است.
حفظ رسميت مذهب جعفری، حفظ، رعايت و تطبيق قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان، مشاركت در تصميم گيری‌های سياسی و تامين امنيت.
اكبری گفت: شيعيان در مورد خود همان حقوق و مطالبات عمومی ملت افغانستان را می‌خواهند نه چيزی بيشتر و نه كمتر و حاضر هستند به عنوان بخشی از ملت افغانستان در آينده كشور و در آبادانی آن سهم خود را ايفا كنند.
او در پیوند به معضل امنیت و کوچی‌ها گفته، معضل ميان كوچی‌ها و ده نشينان در مناطق مركزی و حملات تروريستی اخير بر مساجد، مراكز آموزشی و موترهای شهری از نگرانی‌های فوری و فعلی جامعه شيعه افغانستان است.
این در حالی است که اخیراً یک نشست کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان از سوی نیروهای طا-لبان مختل شده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا