آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

سرپرست وزارت مالیه از امریکا خواست کمک‌هایش را مطابق اولویت‌های افغانستان متمرکز کند

سرپرست وزارت مالیه از ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا درخواست نمود تا برنامه‌های انکشافی شان را تحت چتر حکومت افغانستان مطابق به اولویت‌های این کشور تنظیم نمایند.

سرپرست وزارت مالیه از ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا درخواست نمود تا برنامه‌های انکشافی شان را تحت چتر حکومت افغانستان مطابق به اولویت‌های این کشور تنظیم نمایند
به گزارش خبرگزاری دید، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در دیدار با آن کالواریسی بار سرمفتش ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا از وی خواست که کمک‌های انکشافی امریکا را مطابق با اولویت‌های حکومت افغانستان متمرکز بسازند.
در این دیدار سرپرست وزارت مالیه با سرمفتش اداره انکشاف بین‌المللی امریکا در رابطه به مؤثریت کمک‌های ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، پیشبرد امور مربوطه به صورت مشترک توسط افغانستان و ادارۀ متذکره، کمک‌های ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا به افغانستان و دیگر مسایل مرتبط بحث کرد.
سرپرست وزارت مالیه از ایشان درخواست نمود تا برنامه‌های انکشافی آن اداره به افغانستان درهمآهنگی طرفین تحت چتر حکومت افغانستان مطابق به اولویت‌های این کشور تنظیم نمایند.
سرمفتش ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا از پیشنهاد سرپرست وزارت مالیه استقبال نمود. سرپرست وزارت مالیه از ایشان دعوت به عمل آورد تا در آینده نزدیک از افغانستان دیدار نماید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا