آخرین اخبارافغانستانسیاست

رئیس جمهور غنی در وزارت صحت:

باید به قانون احترام شود و همه مسایل از طریق مراجع قانونی مورد تطبیق قرار گیرد

رییس جمهور اشرف غنی شامگاه روز گذشته به وزارت صحت رفته و در مورد عزل وزیر صحت، پیش‌آمد اخیر در این وزارت و تعیین سرپرست در آن وزارت گفته است که همه چیز باید از مراجع قانونی بررسی و پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور غنی گفت که هدف از آمدنم به مقر وزارت صحت عامه، ارج گزاری به کارمندان عرصه صحت که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا جان‌های شان را از دست داده‌اند و اتحاف دعا به روان آنا‌ن میباشد. وی افزود که به خانواده‌های آنان رسیدگی صورت گیرد و یک منار یاد بود به خاطر ارجگزاری به زحمات آنان اعمار می‌گردد.
رییس جمهور گفت: اخیراً وضعیت پیش آمده در وزارت صحت عامه، واقعاً غمناک و توهین به همه می‌باشد. باید به قانون احترام شود و همه مسایل از طریق مراجع قانونی مورد تطبیق قرار گیرد، حق به حقدار برسد و کسانی که از قانون سرپیچی کرده‌اند، مجازات شوند.
رییس جمهور غنی تصریح کرد که در این وزارت شخص سیاسی نمی‌آید، سرپرست تعیین می‌گردد و یک مسئول مسلکی خواهید داشت. وی افزود که فضای کاری در وزارت باید فضای همکاری، همدلی و همبستگی بوده و ارادۀ محکم برای اصلاح وجود داشته باشد.

رییس جمهور گفت: بعد از این در هفته مانند تماس‌های تیلفونی که با منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی در خط اول دارم، با کارمندان صحی که در خط مقدم در برابر کرونا مبارزه می‌کنند، صحبت‌های تیلفونی خواهم داشت و خواست ها و پیشنهادات آنانرا خواهم شنید.
رییس جمهور غنی تاکید کرد که همۀ تغییرات و تعیینات در این وزارت به اساس قانون صورت می‌گیرد و بدون امضای من، تمام لیست‌های مقرری‌ها بی‌اعتبار می‌باشد.
رییس جمهور تصریح کرد که رفتارهای سیلقه‌ای صورت گرفته نمی‌تواند، معیارها واضح می‌شوند و در روند قراردادهای شش ماه گذشته، تجدید نظر می‌گردد.
گفتنی است که شام روز گذشته احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه با نشر مکتوبی که در آن خبر برکناری‌اش درج شده، گفت که استعفا نکرده ولی اداره امور ریاست جمهور مکتوبی فرستاده و در آن از منظوری استعفایش خبرداده است.
آقای عثمانی همچنان گفت که رییس جمهور روز چهارشنبه دوبار از او خواسته که استعفا بدهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا