آخرین اخباراسلایدشوافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

راهبرد چهار سال آینده صندوق بازسازی افغانستان تصویب شد

خبرگزاری دید: کمیته رهبری صندوق بازسازی افغانستان امروز در نشست سالانه خود استراتژی جدید این صندوق را برای چهار سال آینده تصویب نمود.


در نشست سالانه کمیته رهبری این صندوق امروز چهارشنبه(۱۹جوزا) که مقامات رسمی دولت افغانستان، سفیران و نمایندگان کشورهای کمک کننده و نهادهای بین المللی حضور داشتند در مورد چگونگی ادامه حمایت‌های صندوق بازسازی افغانستان از برنامه‌های دولت افغانستان به منظور پیشبرد آجندای انکشافی دولت و مبارزه با تاثیرات منفی ویروس کووید-۱۹ بحث و گفت‌وگو گردید.
صندوق بازسازی افغانستان که یکی از منابع تمویل کننده برنامه‌های انکشافی دولت افغانستان است به نمایندگی از ۳۴ نهاد بین‌المللی و کشورهای کمک کننده توسط بانک جهانی مدیریت می‌گردد.
محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه گفت: صندوق بازسازی افغانستان تسهیل کننده اساسی مباحث ما با همکاران بین المللی در رابطه به توسعه اقتصادی افغانستان بوده و نقش کلیدی را در زمینه تلاش های متداوم افغانستان در راستای دستیابی به نتایج انکشافی و تامین یک آینده مرفه برای افغان‌ها ایفا می‌کند.
صندوق بازسازی افغانستان یکی از کلیدی ترین منابع تمویل کننده بودجه دولت افغانستان و همچنین عنصر کلیدی در راستای تطبیق دومین پلان ملی صلح و انکشاف افغانستان می‌باشد.
دولت افغانستان با استفاده از کمک‌های مالی صندوق بازسازی افغانستان و با حمایت همکاران بین‌المللی خود برای کاهش فقر، ارایه خدمات ضروری، تامین مصارف عملیاتی بودجه ملکی و تطبیق اصلاحات کلیدی در بخش های مختلف کار می کند.
هارتویگ شیفر معاون بانک جهانی برای کشورهای جنوب آسیا در این نشست گفت: در حالی که افغانستان با تاثیرات مخرب کووید-۱۹و وضعیت مبهم سیاسی مواجه است، صندوق بازسازی افغانستان به کمک‌های خود به منظور حمایت از دولت افغانستان در امر ارایه خدمات عامه و تطبیق اصلاحات بنیادی برای مردم افغانستان ادامه می‌دهد.
به باور شیفر، نشست امروز نشانه ای از تعهد پایدار بانک جهانی و جامعه جهانی برای ادامه حمایت از مردم افغانستان و حفظ دستاوردهایی که در بیست سال گذشته به سختی به دست آمده، بود.
در گزارش بانک جهانی گفته شده، استراتژی جدید که به نام «برنامه مالی و همکاری» طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳(۲۰۲۱ – ۲۰۲۴) یاد می‌شود رهنمودی برای سرمایه گذاری‌های صندوق بازسازی افغانستان ارایه داده و راهکاری را برای چگونگی سهمگیری تمویل کنندگان بین‌المللی برای حمایت از برنامه‌ها و پالیسی‌های انکشافی دولت افغانستان ارایه می‌دارد.
این استراتیژی که در هماهنگی با تمویل کنندگان صندوق بازسازی افغانستان و دولت افغانستان طرح گردیده است، برنامه های این صندوق را متناسب با وضعیت در حال تغییر افغانستان تنظیم می کند و با دومین پلان ملی صلح و انکشاف افغانستان و اصول چارچوب مشارکت افغانستان که در کنفرانس جنوا در سال ۲۰۲۰ تصویب شده، هماهنگ می‌باشد و زمینه بیشتر را برای انعطاف پذیری برنامه های صندوق بازسازی افغانستان فراهم می سازد.
گزارش افزوده که استراتژی جدید صندوق بازسازی افغانستان دارای شش اولویت می‌باشد: برابری جنسیتی ، حساسیت منازعات، تغییرات اقلیم، نظارت جدی بر شفافیت در پروژه های صندوق بازسازی افغانستان، کمک استراتژیک تخنیکی و نظارت دقیق برعملکرد و نتایج پروژهای انکشافی.
در همین حال، هنری کرالی رییس دفتر گروپ بانک جهانی برای افغانستان در این مورد گفت: به منظور اینکه افغانستان بتواند با تاثیرات منفی شیوع ویروس کووید-۱۹ مقابله کند و در سال های آینده به سوی انکشاف گام بردارد، نیاز است تا دولت افغانستان و جامعه جهانی به همکاری های شان هم چنان ادامه دهند.
کمیته رهبری صندوق بازسازی افغانستان همچنین پروسه بررسی عملکرد پروژه های انکشافی و نتایج آن را در افغانستان تصویب نمود. این مورد به تمویل کنندگان بین‌المللی صندوق بازسازی افغانستان کمک می‌کند تا چالش‌ها و فرصت‌های موجود در افغانستان را شناسایی کرده و برنامه های انکشافی این صندوق را برای سال های آینده طرح و انکشاف دهند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا