آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

راهکار مبارزه با کووید-۱۹ در نشست کابینه به بحث گرفته شد

جلسۀ کابینه به ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی و با اشتراک تمام والیان کشور از طریق ویدئو کنفرانس، در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

جلسۀ کابینه به ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی و با اشتراک تمام والیان کشور از طریق ویدئو کنفرانس، در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
به نقل از ارگ، رییس جمهور غنی به نمایندگی از کابینه مراتب تسلیت عمیق خویش را به خاطر شهادت داکتر حنیف‌الله حنیف که در امر مبارزه با ویروس کرونا جان خود را برای شهروندان قربانی نمود، به خانواده ایشان و جامعۀ طبی افغانستان ابراز داشته و از بارگاه ایزد منان برای مرحومی بهشت برین و برای بازماندگان آن صبر و شکیبایی استدعا نمود. رییس جمهور تاکید کرد که امتیازات خاص برای دکتوران و پرسونل مربوط در این بخش در نظر گرفته شده است.
همچنان رییس جمهور غنی ضمن قدردانی از مدیریت والیان در جهت انسجام امور مالی غرض مبارزه با ویروس کرونا؛ تاکید نمود تا در این شرایط اقدامات لازم را با در نظر داشت سرعت عمل، پاسخدهی و هماهنگی تداوم بخشند.
وی افزود که یک گام مهم و بزرگ در عرصه حکومتداری خوب برداشته شده است که همانا اشتراک تمام والیان ولایات از طریق ویدئو کنفرانس (VTC) به جلسه کابینه می‌باشد و این پروسه در آینده نیز تداوم خواهد یافت.
جلسه کابینه کمیته تخنیکی مندرج قانون مذکور را موظف نمود تا هرچه عاجل جلسۀ را به اشتراک معینان مسلکی وزارت‌های صحت عامه و صنعت تجارت و رییس اتحادیۀ دواسازی‌ها به منظور رفع تناقض قانونی و رفع محدودیت‌های جلب سرمایه گذاری دایر و نسبت استعجالیت وضعیت صحی کشور بخاطر جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی مربوط در تولید آن اجازۀ فعالیت را برای حداقل دو سال در نظر گرفته و در صورت ضرورت به تعدیل اسناد تقنینی مربوطه، طرح تعدیل آنرا پیشنهاد و طی مراحل نماید.
کابینه، به کمیتۀ مجادله با ویروس کرونا در سطح ولایت کابل وظیفه سپرد تا فردا طرح و پیشنهاد خویش را طی جلسه به رهبری حکومت ارایه نماید، تا طبق فیصلۀ قبلی کابینه تدابیر لازم اتخاذ گردد. همچنان کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را موظف نمود تا راهکار مناسب را غرض توحید و همسان سازی ارایه اطلاعات از سوی سخنگویان ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد.
در پایان، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان رهبری وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود که به کارمندان مربوط خویش جداً هدایت دهند تا از رفت و آمد جهت تفریح در ولایات همجوار به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خودداری نموده در غیر آن با آن‌ها برخورد تادیبی صورت خواهد گرفت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا