آخرین اخبارافغانستانسیاستگزارش

معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ:

رسانه‌ها از جرایم مالیاتی به طور کلی معاف‌اند / اصل مالیات باید پرداخت گردد

سال گذشته به پیشنهاد معیینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها، رئیس جمهور طی حکمی تمام جرایم مالیاتی رسانه‌ها را مورد بخشش قرار داد.


سید آقا حسین فاضل سانچارکی معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز دو شنبه طی نشستی در کابل از بخشش تمام جرایم مالیاتی رسانه‌ها خبر داده گفت: مسئولین رسانه‌ها مکلف است تا دو ماه دیگر بیست درصد مالیات رسانه‌های خود را بپردازند.
به گزارش خبرگزاری دید، سال گذشته به پیشنهاد معیینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها، رئیس جمهور طی حکمی تمام جرایم مالیاتی رسانه‌ها را مورد بخشش قرار داد.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: این فرمان رییس جمهور از اول ثور سال جاری جامه عمل پوشیده است ومسئولین رسانه‌ها تا سه ماه دیگر وقت دارند که۲۰ درصد اصل مالیات رسانه‌های شان را پرداخت کنند.
سانچارکی افزود: رسانه‌هایی که تا دو ماه آینده ۲۰ درصد مالیات شان را پرداخت کنند، شامل امتیاز اقساط می‌شوند که ۸۰ درصد اصل مالیه را در مدت ۷ سال به صورت اقساط پرداخت کنند.
معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح کرد، جرایم مالیاتی به طور کلی معاف شده است و اصل مالیات باید پرداخت گردد، اگر تا دو ماه دیگر مسئولین ۲۰ درصد مالیات را پرداخت کنند می‌توانند ۸۰ درصد دیگر را در اقساط هفت ساله پرداخت کنند و این یک امتیاز برای مسئولین رسانه‌ها است.
آقای سانچارکی هشدار می‌دهد، اگر مسئولین رسانه‌ها در این دو ماهی که وقت تعیین شده است ۲۰ درصد مالیات را پرداخت نکنند تمام فریکونسی آن‌ها قطع خواهد گردید.
آمنه احمدی رییس مالیات دهندگان متوسط وزارت مالیه گفت: اگر رسانه‌ای شامل امتیاز فرمان رییس جمهور گردد ۸۰ درصد اصل مالیه ماهوار در اقساط هفت ساله اخذ خواهد شد.
سید محمد انوری نماینده اداره اترای وزارت مخابرات می‌گوید: اگر مسئولین رسانه مالیه پرداخت نکند بدون ملاحظ ای فریکونسی آن‌ها از سوی ما قطع خواهد شد.
داکتر خالد استانکزی نماینده شرکت برشنا می‌گوید: در کل رسانه‌ها ۲۸۳ میلیون افغانی از شرکت برشنا مقروض است که ۳۴ میلیون آن رسانه‌های خصوصی می‌باشد.
فهیم دشتی نمایند اتحادیه خبرنگاران افغانستان گفت: بسته پیشنهادی مبنی بر معاف جرایم مالیاتی شامل سه هزار نهاد می‌شود که این نهادها باید ۶۰۰ میلیون افغانی به دولت پرداخت می‌کردند.
وی افزود: از ۶۰۰ میلیون افغانی که باید پرداخت می شد ۲۸۰ میلیون آن شامل جرایم مالیاتی می‌شد که معاف شد.
برخی از رسانه‌ها جرایم مالیاتی شان را قبل از صدور این فرمان پرداخت کرده‌اند و آن‌ها شامل این فرمان نمی‌گردند که جرایم مالیاتی را دوباره از حکومت پس بگیرد.
در یک و نیم دهه اخیر رسانه‌ها در افغانستان رشد چشم‌گیر داشت، اما در حال حاضر وضعیت مالی اکثر رسان‌ها وخیم گفته شده است و تا حال اکثر رسانه مالیات شان را پرداخت نکرده است.
محمد رقیب فیاض – کابل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا