آخرین اخباراجتماعافغانستان

رژیم جدید کار در ادارات دولتی و غیر دولتی تایید شد

رژیم جدید کار در ادارات دولتی و غیر دولتی در یک نشست اختصاصی به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری تایید شد.

رژیم جدید کار در ادارات دولتی و غیر دولتی در یک نشست اختصاصی به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری تایید شد.
به گزارش خبرگزاری دید، در یک جلسه اختصاصی به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور با حضور نمایندگان ادارات مرتبط، رژیم کار در ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از هفت صبح تا یک بعد از ظهر در دوشیفت روزهای طاق و جفت تعیین شد.
براساس فیصله این جلسه، کارکنان ردیف الف و ب به خاطر ماهیت کاری و صلاحیت‌های اجرایی شان باید هر روز سر کار حاضر شوند. همچنین ادارات مالی و بانکی و صرافی‌ها از این رژیم کاری مستثنی قرار گرفتند و هدایت داده شد این ادارات مطابق ضرورت و ماهیت کاری شان، فعالیت‌های خود را طوری تنظیم نمایند که علاوه بر ارائه خدمات، باید توصیه‌های وزارت صحت عامه نیز جدا رعایت شود.
همچنین در جلسه امروز به دلیل شرایط و نیازهای متفاوت بخش خصوصی، فیصله شد که نمایندگان با صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صحت عامه، والی کابل، نمایندگان سکتور خصوصی و دفتر نماینده فوق‌العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، در یک جلسه مشترک، رژیم کاری سکتور خصوصی را تنظیم و برای تأیید نهایی ارائه کنند.
سید محمد انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت که این طرزالعمل تنظیم رژیم جدید کاری ادارات دولتی و سازمان های غیر دولتی برای مدت زمان شیوع ویروس کرونا و مبارزه برای جلوگیری از این ویروس می‌باشد. این طرزالعمل کاری براساس مصوبه شماره (۶) مورخ ۱/۳/۱۳۹۹ کابینه، در وزارت کار و امور اجتماعی ترتیب و تهیه شده است.


طرزالعمل یاد شده، پس از بررسی و ارائه نظرات اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت و به وزارت کار و اجتماعی هدایت داده شد تا آن را مورد اجرا قرار بدهد.
در این جلسه همچنین، نمایندگان وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف دیدگاه‌های شان را راجع به چگونگی آمادگی‌ها برای آغاز درس‌ها و نیز برگزاری امتحانات کانکور، مطرح کردند. در این خصوص فیصله شد که این موضوع را نمایندگان وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط به ریاست وزارت صحت عامه در یک کمیته مشترک مورد بررسی قرار بدهند و پیشنهادات شان را به صورت مکتوب برای تصمیم نهایی ارائه کنند.


راجع به برگزاری امتحانات عمومی کانکور نیز به اداره ملی امتحانات، هدایت داده شد تا در این زمینه، آمادگی‌های لازم را بگیرد. قابل ذکر است که در این جلسه راجع به پرداخت معاشات معلمین حق الزحمه و معلمین مکاتب خصوصی در زمان رخصتی مکاتب به خاطر شیوع کرونا، نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در جلسه امروز، همچنین رییس اداره هوانوردی ملکی، دستورالعمل از سرگیری پروازهای داخلی و خارجی را در جریان و بعد از ویروس کرونا ارائه کرد. این دستورالعمل نیز پس از بررسی های لازم تأیید شد. در این جلسه تأکید شد که با رعایت معیارهای بین‌المللی در خصوص دستورالعمل‌های صحی، دولت افغانستان نیز با از سرگیری پروازهای بین‌المللی میان کشورها، پرواز های خارجی خود را آغاز نماید.
جلسه فیصله کرد که در خصوص آغاز پروازهای داخلی در ولایات کشور، اداره هوانوردی ملکی و وزارت صحت عامه، پس از بررسی شرایط موجود، یک طرح مشخص را برای اتخاذ تصمیم نهایی ارائه کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا