آخرین اخبارافغانستانتحلیلمنطقه

ریشه تروریزم افراطگرایی است نه مذهب

نطفه تروریزم افراط‌گرایی است نه مذهب و دین. جریان‌های افراط‌‌گرایی که در نتیجه اشغال و تحقیر مسلمانان شکل گرفته‌اند که ریشه آن‌ها در حمایت‌های مالی و مادی دشمنان اسلام دیده می‌شود.داعش همچنان به دنبال تسلط بر زمین در بخش‌هایی مانند افغانستان، پاکستان و آسیای میانه است تا از این طریق ایده خلافت را به قول خود احیا کند. افراط‌گرایی بودیزم در میانمار، مسلمانان را به آتش می‌کشد و در مسیحیت منجر به، به آتش کشیدن چندین مسیحی توسط یک کشیش مسیحی می‌شود. این افراط‌گرایی در قالب حرکت‌های نژادپرستانه و نازیزم که در آلمان و فرانسه وجود داشت، رفتارهای خشن و نامناسبی از خود برجای گذاشت.
ریشه‌های افراط‌گرایی در اخوان‌المسلمین در مصر و در عربستان در قالب وهابیت پدیدار شد. پس از فروپاشی عثمانی ( امپراتوری) و تقسیم آن به چند کشور و در نتیجه القای مسئله خلافت برای بسیاری از مسلمانان و بخصوص جوانان اسلامی، این القا صورت گرفت که اسلام برای رسیدن به اوج و مجد و عظمت خود نیازمند خلافت اسلامی است.
تحقیر ملت‌ها و قومیت‌ها منشأ یک سلسله ناهنجاری‌های رفتاری است که در نهایت به افراطی‌گری منجر می‌شود.
تا زمانی که نتوانیم در زمینه مقابله با تروریزم عربی و افراط‌گری مذهبی راهکاری بیاندیشیم که از بروز افراط‌گرایی پیش‌گیری کند، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که عوامل بسترساز افراط‌گرایی در اسلام از بین رفته‌است.
نحله فکری که بیشتر رشد کرد و در مصر وجود داشت، این بود که اعلام می‌کرد ترک‌ها نمی‌توانند مرکز خلافت اسلامی باشند؛ لذا باید نقطه وصل بین اعراب و ترک‌ها را در این زمینه تعیین کرد که این منطقه موصل نام گرفت. بعد از ایجاد اسراییل در منطقه و جنگ‌های اعراب با اسراییل، جریان‌های اسلامی با عصبیتی خاص شکل گرفت و افراط‌گری در منطقه و این بخش از آسیا بروز و ظهور پررنگی یافت و به همین دلیل طرفداران زیادی پیدا کرد.
پس از سرکوب این جریان و گروه‌ها که همزمان با مسئله افغانستان و شوروی سابق بود، برخی از این گروه‌ها به افغانستان رفتند و گروه‌های عربی-افغانستانی شکل گرفت و در نهایت، القاعده در آن بخش پدیدار شد. شاخه‌های مختلف القاعده در عراق، سوریه، تونس و یمن برای مقابله با شوروی ایجاد شد که از حمایت مالی و مادی عربستان و امریکا برخوردار بود که در نهایت همین گروه افراطی، امروز به مسئله و مشکل عربستان و امریکا مبدل شده‌ است.
لذا مذهب و دین خاستگاه تروریزم نیست، اما افراط‌گری در هر دین و مذهبی منجر به افراط‌‌گرایی می‌شود. در اسلام این موضوع با حمایت امریکا و دشمنان، نقش پررنگ‌تری گرفت. نطفه تروریزم افراط‌گرایی است نه مذهب و دین. جریان‌های افراط‌‌گرایی که در نتیجه اشغال و تحقیر مسلمانان شکل گرفته‌اند که ریشه آن‌ها در حمایت‌های مالی و مادی دشمنان اسلام دیده می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا