آخرین اخباربرگزیده

رییس‌جمهور: باید نصاب تعلیمی کشور بازنگری شود

رییس‌جمهور غنی در مراسم نواختن زنگ مکتب در مزار شریف، ضمن قناعت‌بخش ندانستن نصاب معارف کشور، گفت: باید نصاب تعلیمی بازنگری شود.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس‌جمهور غنی که به مزار شریف سفر کرده بود، زنگ شروع سال تعلیمی ۱۳۹۶ را در این شهر به صدا در آورد.
وی سرمایه گذاری بالای کودکان را سبب ساختن آینده روشن برای جامعه دانست و گفت: سرمایه‌گذاری بالای پسران برای یک نسل مفید خواهد بود، اما سرمایه‌گذاری بالای دختران برای ۵ نسل جامعه سود خواهد داشت.
آقای غنی همچنان افزود که تعلیم و تربیه فرزندان تنها مربوط به وزارت معارف نه، بلکه چندین وزارت در این راستا سهم دارند .
آقای غنی همچنان نصاب کنونی وزارت معارف کشور را غیر قابل قناعت دانست و گفت: نصاب کنونی باید بازنگری شود و به سوی«شاگرد محور شدن» پیش برود.
وی همچنان تکیه بیشتر بالای علوم را از اولویت‌های تغییر معارف دانسته و گفت که مضامین علوم ریاضی و علوم طبیعی باید مرکزی شوند .
رییس‌جمهور همچنان دستاوردهای مکاتب خصوصی در کشور را قابل قدر دانست و گفت که عطا محمد نور، والی بلخ را در رأس کمیسیونی مقرر خواهد کرد تا کسانی که در عرصه معارف دستاورد دارند، مورد تقدیر قرار گیرند.
رییس‌جمهور همچنان گفت: معلمین دوشادوش نیروهای امنیتی کشور فعالیت می‌کنند .
آقای غنی همچنان گفت: ۶٫۲ میلیون جلد کتاب وزارت معارف در آینده نزدیک به تمام شاگردان کشور توزیع می‌شود، که ۵۰ درصد نیازمندی کتاب را مرفوع خواهد ساخت .
گفتنی است محمد حنیف بلخی، وزیر معارف کشور و جمعی دیگر از مسئولین بلندرتبه کشور نیز در این سفر رییس‌جمهور را همراهی می‌کردند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا