آخرین اخباراسلایدشوافغانستان

رییس‌جمهور غنی بر تامین شفافیت در امتحان کانکور تاکید کرد

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته، در صحبت با والیان ۳۴ ولایت به تامین شفافیت در امتحان کانکور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، به نقل از خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، رییس‌جمهور غنی که با والیان ۳۴ ولایت کشور از طریق ویوکنفرانس صحبت می‌کرد، بر تامین شفافیت در امتحان کانکور تاکید کرد.
در همین حال، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی کشور، گزارش مفصل از چگونگی اخذ امتحان کانکور و اقدامات در این راستا ارایه کرد.
وی گفت که سال گذشته امتحان کانکور در سراسر کشور با شفافیت برگزار شد و آسیب‌های که متوجه آن بود نیز مورد مطالعه و غور قرار گرفته‌است.
بانو مومند همچنان افزود: در سال جدید برای برگزاری امتحان کانکور از سیستم بیومتریک استفاده خواهد شد که می‌تواند شفافیت بیشتر و اعتماد متقاضیان را تامین کند.
وزیر تحصیلات عالی در ادامه گفت که فصل برگزاری امتحان کانکور تغییر یافته و از وزارت دفاع ملی خواست که جهت انتقال مواد امتحان کانکور به ولایات، همکاری نماید.
بانو مومند همچنین از والیان خواست که از دخالت و ورود افراد غیرمسئول در برگزاری و پروسه ملی کانکور جلوگیری کنند.
در ادامه، رییس‌جمهور غنی از اقدامات وزارت تحصیلات عالی در عرصه تامین شفافیت امتحان کانکور تشکری کرد و از والیان خواست که از مداخله افراد غیرمسئول جداً جلوگیری کنند و در صورت مداخله در این روند ملی، علیه عاملان اقدامات قانونی انجام شود.
رییس‎جمهور غنی تاکید ورزید که شورای امنیت ملی با وزارت تحصیلات عالی در راستای تامین امنیت امتحان کانکور همکاری همه‌جانبه خواهد کرد.
وی تامین شفافیت امتحان کانکور را دستآوردی برای هر والی و تمام حکومت دانسته گفت، هر والی که پروسه ملی کانکور را درست مدیریت کند، تقدیر خواهد شد.
گفتنی است که برگزاری پروسه امتحان کانکور، همه‌ساله در شماری از ولایت‌ها با مشکلات همراه بوده و انتقاداتی را نیز در پی داشته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا