آخرین اخباراسلایدشوافغانستانحکومتسیاست

جلسات شش و نیم؛

رییس جمهور: تصامیم جلسات شش و نیم غیر قابل برگشت باشد

معاون اول ریاست جمهوری در گزارش جلسه هشتاد و چهارم شش صبح گفته است که رییس جمهور غنی در این نشست اشتراک کرده و تاکید نمود که تصامیم این جلسات از دید راهبردی باید غیر قابل برگشت باشد. معاون اول همچنان تصریح کرده که رییس جمهور غنی در برخی بخش‌ها تفویض صلاحیت کرده است.

جلسه شش و نیم
به گزارش خبرگزاری دید، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امروزیکشنبه(۵دلو) در گزارش نشست هشتاد و چهارم جلسات شش و نیم صلح گفته است که رییس جمهور غنی در این نشست اشتراک کرده و تاکید نمود که تصامیم این نشست‌ها باید برگشت ناپذیر باشد.
صالح نوشته: رییس جمهور غنی در این نشست اشتراک کرده و گزارش بخش‌های مختلف را شنیده و دستور داد که این تصامیم باید به عنوان یک راهبرد برگشت ناپذیر باشد.

جلسه شش و نیم
رییس جمهور: از دید استراتیژیک دستاوردها و روش جلسات شش و نیم باید غیر قابل برگشت باشد. یعنی باید روش نهادینه شدن آن و ایجاد لایه‌های محافظتی برای بقای آن ایجاد گردد. از نظر من جلسات شش و نیم هیچگاهی توقف نخواهد کرد. اگر روزی امرالله صالح از آن شانه خالی کرد من خودم آنرا ادامه خواهم داد». آقای غنی تاکید کرده که جلسات شش و نیم باید بدون انقطاع دایر شود و دستور داده که این جلسات به عنوان یک فرهنگ برای تمام ولایات شامل میثاق امنیتی شود.
رییس جمهور: از این که جلسات شش ونیم توانسته است در چوکات قانون ترس مشروع در صف قانون شکن‌ها ایجاد کند خوشحالم. اما باید واضح باشد که قانون طبقه را نمی‌شناسد باید بالای همه تطبیق گردد. می‌دانید که قرارداد ما با جامعه جهانی در کانفرانس ژنیوا نتیجه محور و مشروط است. ما تجمل گذشته را که پول بدون شرط در اختیار افغانستان قرار می‌گرفت دیگر با خود نداریم.
به باور آقای غنی، امروز جنگ دشمن در برابر دولت نه بلکه در برابر تمام ارزش‌ها و آزادی‌هایی است که جمهوریت به ملت فراهم ساخته است. بنابرین بسیج مردم به خاطر دفاع از ارزش‌ها و در عین ادای حق شهروندی مهم است. شهروندان پایتخت باید مسئولیت خود را به صورت تعریف شده در تامین امنیت و نظم در کابل ادا سازند.
رییس جمهور غنی در نشست بر ایجاد محدوده زمانی برای تکمیل پرونده‌های قضایی در دادستانی کل تاکید کرده و همچنان تصریح نموده که برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی نهاد ملکیت‌های دولتی ایجاد خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا