آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

زورمندان محلی را به رشوت آموخته نکنید/ معادن را به نعمت کشور مبدل کنید

رییس جمهور اشرف غنی که دقایق پیش در کنفرانس ملی معادن در ارگ صحبت می‌کرد، عدم احساس مسئولیت و کاغذپرانی را در ادارات سکتوری و معادن خطرناک دانسته و از مسئولان خواست که در این بخش توجه بیشتر داشته باشند.

رییس جمهور اشرف غنی که دقایق پیش در کنفرانس ملی معادن در ارگ صحبت می‌کرد، عدم احساس مسئولیت و کاغذپرانی را در ادارات سکتوری و معادن خطرناک دانسته و از مسئولان خواست که در این بخش توجه بیشتر داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی رییس جمهور که در کنفرانس ملی معادن در کابل سخن می‌زد، بر ایجاد شفافیت، سروی دقیق و سرمایه‌گذاری در معادن تاکید کرده و یگانه راه برون‌رفت کشور را از فقر به ثروت سرمایه‌گذاری در معادن و صادرات خواند.
آقای غنی افزود که سروی معادن باید از نو صورت بگیرد چون تمام سروی‌های صورت گرفته مربوط به نیم قرن پیش است و نیاز واضح است که یک نسل متخصص داخلی در این عرصه آموزش داده شود.
او همچنان تصریح کرد که برای امنیت در بخش معادن یک معاونیت خاص در چارچوب شورای امنیت ملی ایجاد می‌شود.
آقای غنی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز خواست که وعده بدهند که زورمندان محلی را به رشوت آموخته نکنند.
با این همه، هنوز بسیاری از معادن افغانستان به صورت غیر قانونی از سوی زورمندان محلی استخراج و بهره برداری می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا