آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

سادات کشور خواهان درج هویت شان در شناسنامه برقی شدند

قوم سادات کشور با صدور اعلامیه‌ای در واکنش به عدم درج نام و هویت اقوام در شناسنامه‌های برقی، از حکومت خواستند که هویت سادات را به عنوان یک قوم ساکن کشور درج شناسنامه‌های برقی کرده و به رسمیت بشناسد.
به گزارش خبرگزاری ید، قوم سادات کشور در یک کنفرانس خبری و با صدور اعلامیه‌ای از حکومت خواستند که هویت قوم سادات را درج شناسنامه‌های برقی کرده و این قوم را در کنار دیگر اقوام کشور با هویت خودش بشناسد.
در این اعلامیه سادات که با ذکر ۳ ماده مشخص به نشر رسیده آمده است:« در این اواخر از سوی اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی چند بار اظهار گردیده که تنها نام چهارده قوم محترم در توزیع تذکره ثبت می‌گردد.بناءً با تکیه به این واقعیت‌های روشن، ما شرکت کننده‌گان این کنفرانس مواضع و خواسته‌های خویش را طی قطع نامه ذیل چنین اعلام میداریم.»
در مواد این اعلامیه ذکر رفته است:
«۱- ذکر دین مبین اسلام که یگانه عامل پیوند دهنده تمام افراد و اقشار جامعه ما میباشد و در مواقع حساس تاریخی کافه مردم را به صحنه کشانیده و متحد می‌سازد و یک اصل پذیرفته شده است.
۲- ما در ذکر کلمه افغان که هویت ملی و رابطه حقوقی و سیاسی فرد فرد ساکنان این سرزمین را با دولت افغانستان و در تمام جهان منعکس می‌نماید، مشکل نداریم.
۳- ذکر نام سادات در تذکره الکترونیکی و دیتابیس آن، بر اساس ماده چهارم قانون اساسی، به عنوان پنجمین قوم بزرگ کشور الزامی و از خواسته‌های اساسی جمعیت میلیونی سادات در سراسر کشور است، که ذکر آن در تذکره جدید به ضرر هیچ قوم دیگر نمی‌باشد.»
در بخشی از این اعلامیه تاکید شده است که « تحمیل هویت یک قوم بر قوم دیگر مغایر موازین عدالت و اصل پذیرش تنوع اجتماعی و سیاسی است، سادات افغانستان هیچگاه نمی‌توانند هویت شان را انکار نموده و خود را در اقوام دیگر پیوند دهند.»
سادات کشور هشدار داده‌‌اند که در صورت پذیرفته نشدن این خواست مردم سادات، آن‌ها به اعتراضات مدنی خویش در سطح ملی و جهانی ادامه خواهند داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا