آخرین اخباراسلایدشوافغانستانجهانحکومتخبر های مهمصحتکودکانمنطقه

سازمان بهداشت جهانی از کمک ۲۴ میلیون دالری به بخش صحت افغانستان خبر داد

خبرگزاری دید: حنان حسن بلخی، رئیس منطقه‌ مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در دیدار با امیر خان متقی، وزیر امور خارجه طا-لبان گفت: عربستان، قطر و امارات متحده عربی هر یک ۳ میلیون دالر و یک بنیاد خیریه جهانی نیز ۱۵ میلیون دالر به توسعه بخش صحت در افغانستان کمک کرده اند.

حنان حسن بلخی، رئیس منطقه‌ مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در دیدار با امیر خان متقی، وزیر امور خارجه طا-لبان افزود: سازمان بهداشت جهانی روی طرحی کار می‌کند تا زمینه گفتگو در بخش صحت بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان فراهم شود.

در این دیدار وزیر خارجه طا-لبان نیز اطمینان داد که هیأت حاکمه افغانستان تلاش می‌کند تا امنیت را برای تمامی گروه‌های صحی به شمول تیم های مبارزه با پولیو تأمین کند.

این در حالیست که عبدالسلام حنفی، معاون اداری طا-لبان در دیدار با رئیس منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت، خواستار همکاری سازمان‌های بین‌المللی به منظور کشت محصول جایگزین خشخاش در راستای حمایت از کشاورزان افغانستانی شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا