آخرین اخبارافغانستانحکومتسیاست

سال ۱۴۰۰؛ توزیع ۱٫۵ میلیون شناسنامه برقی در دو ماه

خبرگزاری دید: رییس عمومی اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که در دوماه گذشته سال روان خورشیدی، دست کم ۱٫۵ میلیون شناسنامه برقی توزیع شده است.


ارگ در خبرنامه‌ای گفت که رییس جمهور غنی عصر روز گذشته طی نشستی با هیئت رهبری ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، گزارش اجراآت و کارکردهای این اداره را استماع نمود.
بر اساس خبرنامه ارگ، احمد جاوید رسولی رییس عمومی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، ضمن ارائه گزارش کارکردها، اجراآت و چالش‌های ادارۀ مذکور، گفت که تنها در ماه‌های حمل و ثور سال روان به تعداد ۱،۵ میلیون تذکره الکترونیکی توزیع و در مجموع ۴،۵ میلیون تذکرۀ الکترونیکی دیگر طی مراحل شده است.
رییس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، گفت که در خصوص حل مشکلات ادارۀ ملی احصاییه و معلومات پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما به اقدامات بیشتر نیاز است.
رییس جمهور تصریح کرد که معلومات در افغانستان باید دیجیتالی گردد و همچنان تحلیل معلومات و سروی‌ها مطابق به معیارهای پذیرفته شدۀ بین‌المللی انجام شود و سیستم‌های ایجاد شده به گونه معیاری تقویت گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا