آخرین اخباراجتماعاسلایدشوافغانستانسیاست

رییس جمهور غنی خطاب به مردم:

سراسیمه نشوید، ما دچار کمبود هیچ نوع مواد اولیه نیستیم!

به دنبال افزایش هراس اجتماعی از ویروس کرونا و بلند رفتن بهای مواد اولیه در بازارهای کشور، رییس جمهور غنی خطاب به ملت می‌گوید که سراسیمه نشوید، ما دچار کمبود هیچ نوع مواد اولیه نیستیم. آقای غنی از مردم می‌خواهد که به شایعات باور نکنند چون از جانب محتکرین و شماری از جلابان به خاطر منفعت جوایی غیر مشروع پخش می‌شود.

به دنبال افزایش هراس اجتماعی از ویروس کرونا و بلند رفتن بهای مواد اولیه در بازارهای کشور، رییس جمهور غنی خطاب به ملت می‌گوید که سراسیمه نشوید، ما دچار کمبود هیچ نوع مواد اولیه نیستیم. آقای غنی از مردم می‌خواهد که به شایعات باور نکنند چون از جانب محتکرین و شماری از جلابان به خاطر منفعت جوایی غیر مشروع پخش می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، به دنبال هراس مردم از ویروس کرونا و بلند رفتن مواد خوراکی در بازارهای کشور، رییس جمهور اشرف غنی امروز سه‌شنبه(۲۷ حوت) در بیانیه‌ای خطاب به مردم می‌گوید که سراسیمه نشوند چون کشور دچار کمبود هیچ نوع مواد خوراکی نیست.
متن کامل بیانیه:
به فضل و رحمت خداوند و به اساس کار و برنامه ریزی نهادهای مسئول دولتی، کشور ما دچار هیچ نوع کمبود مواد اولیه نیست.
لطفا به شایعات باور نکنید. این شایعات از جانب محتکرین و شماری از جلابان بخاطر منفعت جویی غیر مشروع پخش می‌گردد.
با این هم، بخاطر ایجاد ثبات در مارکیت، من امروز امر توزیع ۲۴ هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی به قشر آسیب پذیر صادر کردم.
دولت افغانستان همچنان تصمیم گرفته است که در حدود یک هزار واگون روغن که بنابر مشکلات قانونی در بنادر شمالی ما موجود بوده، به زودترین فرصت بدون اجراآت جریمه اجازه طی مراحل شده وارد مارکیت‌ها شود.
همچنان برای سهولت ترانزیت هدایت داده شد تا گمرکات عمده سرحدی کشور به گونه ۲۴ ساعته باز باشد.
این در حالی است که هزاران واگون مواد خوراکه از راه حیرتان، شیرخان بندر و تورغندی در حال وارد شدن به کشور است.
در عین حال، در کمتر از پانزده روز دیگر، هفتادوپنج هزار تن گندم از هند وارد کشور می‌گردد و پنجاه هزار تن دیگر توسط تجار ما از هند خریداری گردیده است.
من امروز به وزارت مالیه و امور خارجه امر کردم که به خاطر مهار کردن سراسیمگی که اساس اقتصادی ندارد، باز هم به تمام تاجران عمده مواد غذایی و اولیه تسهیلات خریداری‌های اضطراری و عاجل را فراهم کنند.
در عین حال، دولت افغانستان در همکاری با جمهوری خلق چین، جمهوری هند و دیگر کشورهایی که در مدیریت حالات اضطراری تجربه بهتر دارند، برای وارد کردن ادویه لازم، کار خواهد کرد تا افغانستان دچار کمبود ادویه نشود.
من برایتان اطمینان می‌دهم که تمام دستگاه دولت در ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ قیمت‌ها و عرضه مواد کافی دست به کار است.
مطمین باشید، سراسیمه نشوید و فریب جلابان را نخورید.
زنده باد افغانستان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا