آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

رییس جمهور:

سر می‌دهم ولی آب افغانستان را بی‌جا نمی‌دهم

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید که برای مدیریت آب «سر می‌دهد ولی آب افغانستان را بی‌جا به کسی نمی‌دهد».


محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید که برای مدیریت آب «سر می‌دهد ولی آب افغانستان را بی‌جا به کسی نمی‌دهد».
آقای غنی روز گذشته در نمایشگاه زراعتی بین‌المللی کابل همچنان گفت که در صورت مدیریت درست آب، حاصلات زراعتی این کشور تا سه برابر افزایش خواهد یافت.
او افزود:«اگر آب را درست مدیریت کنید، پیداوار زراعتی ما دوچند و سه چند خواهند شد.»
رییس جمهور غنی تاکید کرد که برای مدیریت آب سر می‌دهد ولی آب افغانستان را بی‌جا به کسی نمی‌دهد.
از سویی هم، رییس جمهوری کشور از دهقانان و کشاورزان خواست که اتحادیه‌‌ای ایجاد کنند تا از این طریق به خواست تمام دهقانان رسیدگی شود.
آقای غنی گفت: «خواهش من از تمام دهاقین و تولیدکنندگان این است که اتحادیه‌های ملی را ایجاد کنند. ایجاد این اتحادیه‌ها طوری باشد که از سطح قریه‌جات شروع تا سطح ملی، تا دهاقین و تولیدکنندگان ما صاحب آدرس مشخص شوند. ما آدرس کار داریم، تا به هر دهقان رسیدگی صورت گیرد.»
او تأکید کرد که بزرگترین بازار برای محصولات زراعتی افغانستان، بازار قزاقستان است و از دهقانان نیز خواست که تا تمرکز بیشتر روی استندردسازی داشته باشند.
رییس جمهور غنی از وزارت زراعت نیز خواست تا زمینه‌ دید و بازدید دهقانان را از مراکز تولیداتی کشورهای همسایه فراهم کند.
رییس جمهور غنی در مورد صنعت نساجی نیز گفت که احیای تولید نساجی افغانستان نقطه‌ تمرکز حکومت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا