آخرین اخباراسلایدشوتحلیلجهانسیاست

سفر به عراق؛ از چراغ‌های خاموش ترامپ تا سفر روشن روحانی

امریکا در خاورمیانه متهم است که به خاطر ادامه حضورش در عراق دست به ایجاد و ساخت گروه‌های تروریستی زده و همچنان کشورهایی را که متهم به تمویل تروریزم هستند، حمایت دیپلماتیک و تسلیحاتی می‌کند.

دقیقاً در سال ۲۰۰۳ میلادی بود که دیکتاتوری سه دهه‌ای صدام حسین با لشکر کشی امریکا به عراق، خاتمه یافت. این کشور اشغال شد و بیش از ۱۰۰هزار نظامی امریکایی در آن مستقر شدند. پس از آن این کشور شاهد ظهور و حضور گروه‌های تروریستی همانند داعش، القاعده و دیگر تشکل‌های تروریستی بود.
ایران در زمان حکمرانی صدام حسین که در جنگ با قرار عراق گرفت، هیچ نوع رابطه دیپلماتیک با این کشور نداشت. اما اکنون حرف اصلی روی این موضوع است که چرا رییس جمهور امریکا در شب، بدون خبر قبلی، بدون تشریفات و مخفیانه به عراق می‌رود، ولی رییس جمهور ایران در روز روشن، با اطلاع قبلی و با استقبال مقامات عراقی.
اکنون باید پرسید که چرا رییس جمهور امریکا مخفیانه به عراق می‌رود، ولی رییس جمهور ایران در روز روشن.
اساساً باید دونالد ترامپ با کوکبه و دبدبه فراوان به بغداد سفر می‌کرد؛ چون دولت جدید عراق را امریکایی‌ها ساختند، ولی افکار عامه در منطقه خاورمیانه از یک طرف، بازی پیچیده امریکا از طرف دیگر و ظهور گروه‌های تروریستی به صورت قارچی در عراق و سوریه از جانب دیگر این استعاره را در ذهن متبادر می‌کند که امریکا با « صاحب خانه می‌گرید و با دزد دهن جوال را می‌گیرد».
امریکا در خاورمیانه متهم است که به خاطر ادامه حضورش در عراق دست به ایجاد و ساخت گروه‌های تروریستی زده و همچنان کشورهایی را که متهم به تمویل تروریزم هستند، حمایت دیپلماتیک و تسلیحاتی می‌کند.
ایران اما، در بازی‌های خاورمیانه طرف اعتماد توده‌های مردمی است که از تروریزم صدمه دیده و مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. هم شیعیان هم اهل سنت منطقه عراق و سوریه، ایران را « اندیوال پخته» یافته‌اند و مطمئن هستند که این کشور دوستان خود را فراموش نمی‌کند. برعکس امریکا و غرب که برای رسیدن به عمق استراتژیک خویش آماده هر نوع بازی هستند.
با توجه به مسایل یاد شده، روشن است که رییس جمهور امریکا باید مخفیانه به عراق سفر کند، ولی رییس جمهور ایران در روز روشن و با استقبال گرم مقامات عراقی.
اگر روزی دو رییس جمهور خاطرات شان را از سفر به عراق نشر کنند، رییس جمهور ترامپ خواهد نوشت:«محرمانه، چراغ خاموش و با دلهره به این کشور رفتم» و روحانی نیز این گونه خواهد نوشت:« در روز روشن در میان استقبال مقامات عراقی.»

نویسنده

ظاهر شکوهمند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا