آخرین اخبارورزش

سفیران صلح غزنی به کابل رسیدند/ با پیام صلح تا ولایات شمالی رکاب می‌زنیم

تیم بایسکل‌رانی ولایت غزنی با پیام صلح پس از پیمودن مسیر غزنی – کابل به کابل رسیدند.

تیم بایسکل‌رانی ولایت غزنی با پیام صلح پس از پیمودن مسیر غزنی – کابل به کابل رسیدند.
به گزارش خبرگزاری دید، شش تن از اعضای تیم بایسکل‌رانی ولایت غزنی پس از پیمودن مسیر غزنی – کابل به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش رسیدند.
داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس کمیته ملی المپیک کشور از احساس آنان که نسبت به صلح و همدیگر پذیری دارند قدردانی کرد.
رییس کمیته ملی المپیک نقش ورزش و ورزشکاران را در پیشرفت و ترقی جامعه و تأمین صلح و اخوت موثر دانسته افزود: ورزشکاران با قبول تمام دشواری‌ها می‌خواهند صدا و پیام صلح‌خواهی شان را به گوش جهانیان برسانند.
رحیمی افزود: ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک از هر اقدام و کارکرد ورزشکاران که برای سربلندی افغانستان انجام می‌دهند حمایت و قدردانی می‌نماید.
در همین حال این ورزشکاران می‌گویند که می‌خواهند با رکاب زدن شاهراه کابل – مزار پیام شان را به ولایات شمال کشور برسانند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا