آخرین اخباراجتماعافغانستان

معضل سن و نام!

چند سال قبل برای دریافت تذكره برای فرزندانم به اداره تذكره رفتم، مامور تعیین سن، سن فرزند دومی‌ام را كه كمی چاق‌تر بود، بیشتر نوشته است. آن‌ها بر اساس وزن افراد قضاوت می‌كردند كه كدام خُرد است كدام كلان.

چهل سال جنگ در كشور خصوصاً مهاجرت و آوارگی، مشكلات زیادی را برای افغان‌ها خلق كرده است. این موضوع با توجه به گسترد‌گی و وسعت آن ضرورت جدی به مطالعه، تحقیق و همكاری و توجه حكومت دارد.
١. شماری از افغان‌ها تمام اسناد تحصیلی و اسناد تابعیت خود را در جنگ‌ها از دست داده‌اند. در برخی ولسوالی‌ها حتا اسناد اساس نیز از بین رفته است. نبود تكنالوژی مدرن سبب شد تا شماری از كارمندان دولتی حتا سوانح كاری خود را از دست دهند.
٢. میلیون‌ها افغان در دوره‌های مختلف به كشورهای مختلف مراجعه كردند. در این مرحله اكثر افراد، سن و نام شان در اسناد‌های مهاجرت تغییر كرده است.
٣. شخصاً زمانی‌كه به ایران رفتم مامور دفتر مهاجرت گفت: نام تان چیست؟
گفتم: شاه حسین
گفت: از شاه بدم می‌آید
در ورق نوشت: حسین
اكثر هموطنان اهل سنت در ایران نام‌های شان را علی، حسن، حسین، معصومه، زهرا و فاطمه نوشته‌اند. این همه زمانی‌كه به افغانستان برگشته اند اسناد تحصیلی و سایر اسناد(شان) با تذكره(شان) همخوانی ندارد.
٤. شماری زیاد از هموطنان با «شناختی كارت» پاكستان در كشورهای عربی مصروف كار اند. نام، سن و سایر مشخصات شان با تذكره افغانستان همخوانی ندارد.
۵. شماری از هموطنان در كیس‌های پناهند‌گی خود در كشورهای مختلف با نام و تخلص جدید قبولی دریافت كرده اند. اما وقتی كه به افغانستان می‌آیند برای كارهای عادی خود با مشكل مواجه می‌شوند.
برخی پسوند و پیشوند نام را حذف كرده اند برخی هم اضافه كرده اند. برای نمونه محمدعلی، علی نوشته شده است و…
٦. چند سال قبل برای دریافت تذكره برای فرزندانم به اداره تذكره رفتم، مامور تعیین سن، سن فرزند دومی‌ام را كه كمی چاق‌تر بود، بیشتر نوشته است. آن‌ها بر اساس وزن افراد قضاوت می‌كردند كه كدام خُرد است كدام كلان.
٧. شما به كارت‌های انتخابات، كارت‌های موسسه‌های خیریه و سایرفورمه‌هایی كه از سوی ارگان‌های مختلف توزیع شده است، توجه فرمایید. نام و سن افراد با مشكلات زیادی همراه است.
٨. برخی افراد بی‌سواد هنگام دریافت اسنادی مانند تذكره و پاسپورت نام و سن خود را اشتباه ذكر می‌كنند. وقتی بعداً چک می‌شود تمام این كار از نو طی مراحل می‌شود. در برخی موارد عریضه نویس‌ها اشتباه می‌كنند. مثلاً حسین را حسن نوشته می‌كنند. همین مشكل جنجال زیادی راخلق می‌كند.
به اداره تذكره و پاسپورت مراجعه شود. بخشی از مراجعت‌ها برای تعیین سن و تغییر نام است.
این نوع مشكل بهتر است به حیث یک معضل مورد بحث قرار گیرد. برای نمونه برخی هموطنان از طریق كمیشن‌كاری تذكره گرفته‌اند. حالا كه برای دریافت پاسپورت باید اسناد خود را تایید كنند مورد تایید قرار نمی‌گیرد. چون در اسناد اساس اصلاً ثبت نمی‌باشد.

نویسنده

شاه‌حسین مرتضوی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا