اسلایدشوسیاست

سیاف از رییس‌جمهور غنی خواست که با فساد مبارزه کند

عبدالرب رسول سیاف، در سالروز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان، فساد را خطرناک‌ترین دشمن نظام خواند و از رییس‌جمهور خواست که نگذارد این پدیده نظام را سقوط دهد.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای سیاف که در مراسم گرامی‌داشت از ۲۶ دلو در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، گفت: نظام را از بیرون کسی به زانو در آورده نمی‌تواند، هر قدر توطیه‌گران پشت سرش باشند. ما از چیزی می‌ترسیم که بدنه نظام را از داخل مانند موریانه نخورد.
آقای سیاف همچنان افزود: در هرجایی که نظام سرنگون شده توسط موریانه‌ها شده که از داخل، نظام را خورده‌است.
وی خطاب به رییس‌جمهور غنی گفت: به این حساب برای دفع فساد مالی و اداری و اخلاقی، توجه جدی تان را در مبارزه با فحشا و فساد می‌خواهیم.
آقای سیاف ادامه داد: فساد به اوج رسیده که خدا ناخواسته ما به سرنوشت ملت‌های مقهور و غضب‌گرفته شده قرار نگیریم.
این رهبر جهادی همچنان تاکید کرد: گرچه عنوان آزادی بیان نیک است، ولی نباید اصول و مبادی دین زیرپا شود.
وی با تاکید بر مبارزه با فساد اخلاقی و فحشا، گفت: این عذر را ملت قبول کرده نمی‌تواند که بگویند سر اکثر تلویزیون‌ها تسلط نداریم. حداقل از تلویزیون رسمی ملی شروع کنید.
سیاف همچنان از رهبران حکومت خواست تا در برابر توهین، تهمت و افتراهایی که برخی افراد و حلقات به مجاهدین می‌زنند، خاموش نباشند.
وی اظهار داشت: تجاوز بر مجاهدین، تجاوز بر دین و نوامیس این مردم است. به کسانی اجازه ندهید با زبان‌های آلوده خود این فریضه را لکه‌دار کنند.
آقای سیاف همچنین گفت: مجاهدین، مُلک از دست‌رفته را پس به دست آورده‌اند. حد اقل اگر خوب آنان را نمی‌گویید بد شان را نگویید، مجاهدین زیور این ملک هستند.
گفتنی است که آقای سیاف از جمله رهبران جهادی است که در زمان تهاجم شوروی سابق، به عنوان یکی از رهبران جهاد برعلیه روس‌ها مطرح بود و نقش فعال داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا