آخرین اخبارافغانستانسیاست

شورای ولایتی بلخ از «همایش قندهار» حمایت کرد

اعضای شورای ولایتی بلخ در یک نشست خبری، ضمن تقبیح ممانعت سفر والی بلخ به همایش قندهار از سوی حکومت؛ از گردهمایی قندهار حمایت کردند.
به گزارش خبرگزارى ديد، در نشست مطبوعاتى شوراى ولايتى بلخ، وكلاى مردم، متنفذين قومى و اعضاى شبكه‌ جامعه مدنى حضور يافته و دولت مركزى را مورد انتقاد قرار دادند.
داکتر افضل حديد رييس شوراى ولايتى بلخ ضمن تاكيد بر حمايت مردم بلخ از همایش قندهار، به خبر گزارى ديد، گفت: دولت مركزى ناقض قانون نافذه كشور است، زيرا طبق اين قانون، تابعين افغانستان از هرگونه حقوق انسانى از جمله سفر كردن برخوردار هستند.
همچنان سيد محمد يزدان پرست فعال مدنى به نمايندگى از شبكه‌ جامعه مدنى بلخ، نگرانى‌اش را از نقض قانون اساسى كشور توسط دولت مركزى ابراز داشته گفت: مصئونيت حمل و نقل هوايى زير سوال رفته و در اين امر دولت محكوم است.
وى، همچنان از نكات مغاير قانون اساسى كه از سوى حکومت صورت گرفته، یاد کرده افزود: قانون افغانستان هيچ يادآورى از تبعيد در خود ندارد. اما رييس جمهور، جنرال دوستم را در تبعيد قرار داده است.
اشتراك كنندگان در اين نشست خبری، از دولت خواستند تا به جاى مصرف نیروی دولت در عرصه كنار زدن بزرگان سياسى كشور، آن را در محو تروريزم و مبارزه با داعش و طالبان به كار بيندازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا