آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

صالح: شناسنامه‌های برقی آرای تخیلی را کاهش می‌دهد، حکومت از آن می‌ترسد!

امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی دلایل اصلی تاخیر توزیع شناسنامه‌های برقی را هویت قومی وملی ندانسته و می‌گوید که رده‌های بلند حکومتی از توزیع آن جلوگیری می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای صالح می گوید: اگر شناسنامه‌های برقی توزیع گردد، احصاییه واقعی هویدا می‌شود که رده سیاسی حکومت نمی‌خواهد ارقام اصلی اقوام افشا شود.
رییس پیشین امنیت ملی کشور معتقد است که درصورت توزیع این شناسنامه، جرایم زود ریشه‌یابی می‌گردد و وجود مجرمین در سطوح مختلف جامعه و حکومت معلوم می‌شود که مجرمین زورمند از آن هراس دارند، زنان در شماری از ولایات بنابر محدودیت‌های فرهنگی و رواج حاکم تذکره نخواهند گرفت و این مسئله رای تخیلی و نیابتی را به شدت پایان می‌آورد، این مسئله برای ارگ قابل قبول نیست.
این آگاه مسایل امنیتی همچنان افزوده است: درصورت توزیع این شناسنامه‌ها، رفت و آمد طالبان به کابل و شهرهای دیگر به مشکل برمی‌خورد؛ زیرا نشان انگشت و بایومتریک باید با اداره پولیس و اردو وصل باشد و نشان انگشت از ساحاتی که عملیات شده با انگشت طالبانی که به شهرمی‌آیند مقایسه می‌شود.
آقای صالح با اشاره به توزیع شناسنامه‌های برقی گفته است: بعضی اقوام به دلایل مختلف و متعدد تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به صورت سازمان‌یافته و سیل‌آسا تذکره خواهند گرفت و بعضی از اقوام به دلایل دیگر از جمله ناامنی، تذکره نخواهند گرفت. این مسله باعث خواهد شد که احصاییه رسمی در تمام مسایل تغییر نماید. روی این دلایل در اصل حکومت نمی‌خواهد که تذکره توزیع گردد.‌
رییس پیشین امنیت ملی با متهم کردن حکومت، همچنان می‌گوید: آسان‌ترین راه جلوگیری از توزیع شناسنامه‌های برقی دامن‌زدن و تحریک مسایل قومی و باطل‌سازی قانون توشیح شده است.
به باور آقای صالح: در مباحث مربوط به شناسنامه‌های برقی، بعد قدرت و بازی‌های درون قدرت تا حال نادیده گرفته شده است وآن‌ها مردم را دنبال «نخود سیاه» روان کرده‌اند.
این درحالی‌ است که چند روز قبل، معاون دوم رییس جمهور، دلیل تاخیر توزیع شناسنامه‌های برقی را گروگان گرفتن آن توسط افراطیان قومی عنوان کرده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا