آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

صنایع روستایی بیش از ۳۰ میلیون افغانی قرضه دریافت کرد


وزارت احیا و انکشاف دهات در چارچوب برنامه‌ ملی انکشاف صنایع روستایی، به ۱۰۸ اتحادیه‌ قرضه و پس‌انداز روستایی مبلغ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی کمک نقدی توزیع کرد.
این کمک نقدی در کنفرانس خبری‌ که به همین مناسبت در حضور نماینده‌گان اتحادیه‌های قرضه و پس‌انداز روستایی از ولایت‌های ننگرهار، پروان، بامیان، بلخ و هرات برگزار شده بود، توزیع شد.
از این کمک‌ها، به هر اتحادیه به طور میانه ۳۱۰ هزار و ۱۸۵ افغانی داده شد.
به گزارش خبرگزاری دید، معرج‌الدین شمس معیین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات گفت: «هدف از این مساعدت افزایش پول پس‌اندازی اتحادیه‌های قرضه و پس‌انداز روستایی، آسان‌سازی دست‌رسی روستاییان به منابع مالی و تشویق هرچه بیشتر متشبثان روستایی برای استفاده از منابع برای رشد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در روستاها است.»
برنامه‌ ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، از آغاز کارش به این‌سو، جمعاً مبلغ ۱۱۵ میلیون افغانی به ۲۹۶ اتحادیه‌ قرضه و پس‌انداز روستایی کمک کرده است.
گفته می‌شود که در قالب این کمک‌ها، برای ۳ هزار و ۲۸۵ زن و مرد روستایی به گونه‌ مستقیم و برای ۹ هزار و ۸۵۷ روستایی دیگر به گونه‌ غیرمستقیم، شغل ایجاد شده است.
هم‌چنان این کمک‌ها در افزایش تولیدات داخلی، بازاریابی برای محصولات روستایی و تأمین روابط تجارتی میان متشبثان شهری و روستایی، نقش مهمی ایفا کرده است.
برنامه‌ ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، در ۲۰۱۰ میلادی به هدف رشد اقتصاد روستایی، تقویت تشبثات محلی، افزایش عواید و ایجاد شغل برای زنان و مردان روستایی ایجاد شد.
این برنامه در حال حاضر در ۶۹۴ روستا، ۲۴ ولسوالیِ ولایت‌های ننگرهار، پروان، بامیان، بلخ و هرات فعالیت می‌کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا