آخرین اخباراجتماعاسلایدشوافغانستانحقوق بشرحکومتخبر های مهمرسانه‌هازنانمنطقه

طا-لبان: معاش کارمندان زن ۵ هزار افغانی در ماه تعیین شد

خبرگزاری دید: ریاست عمومی اداره امور طا-لبان گفته است که براساس فرمان هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه معاش تمام کارمندان زن در کشور پس از این ۵ هزار افغانی تعیین شود. در بیانیه ای که به همین منظور منتشر شده آمده است که تمام کارمندان زن که در زمان حکومت پیشین کار می‌کردند و اکنون نیز به وظایفشان ادامه می‌دهند، حقوق یکسان دارند.

در بیانیه ای که امروز(۱۵ جوزا) از سوی ریاست عمومی اداره امور حکومت سرپرست صادر شد؛ آمده است که تمام کارمندان زن که در زمان حکومت پیشین کار می‌کردند و اکنون نیز به وظایفشان ادامه می‌دهند، حقوق یکسان دارند.

این بیانیه به امضای نورالحق انور، سرپرست ریاست عمومی اداره امور طا-لبان صادر شده است.

طا-لبان می‌گویند که تمام کارمندان زن اداره‌های حکومتی که در زمان [حکومت قبلی] به کار گرفته شده‌اند، اکنون نیز از سوی [طا-لبان] حقوق خوبی به آنها داده می‌شود. حقوق تمام آن‌ها پنج هزار افغانی تعیین شده و حقوق همه یکسان شود.

با روی کار آمدن طالبان در کشور، کارمندان زن اداره‌های مختلف دولتی اجازه رفتن به محل کارشان را ندارند.

این در حالی است که شهروندان کشور با مشکلات اقتصادی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این خبر ممکن است زنان به کار قبلی خود باز گردند؟

با گذشت بیشتر از دو سال از بازگشت طا-لبان به قدرت در افغانستان تاکنون به دختران و زنان اجازه رفتن به مدرسه، دانشگاه و کار داده نشده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا