آخرین اخبارافغانستانحکومت

اداره عالی تفتیش:

عاملان ۲۶ قضیه فساد و اختلاس و غصب زمین به دادستانی معرفی شده‌ است

اداره‌ عالی تفتیش می‌گوید که در جریان سال مالی ۱۳۹۹، این اداره ۴۲۳ مورد تفتیش را در سراسر کشور انجام داده است که از این میان عاملان ۲۶ قضیه به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

به گزاش خبرگزاری دید، محمد نعیم حقمل رییس اداره‌ عالی تفتیش که امروز (یک‌شنبه، ۱۹ دلو) در برنامه‌ حساب‌دهی دولت به ملت در مرکز رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد، گفت که در نتیجه‌ این بررسی‌ها، ۲۶ قضیه شامل قضایای سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، اختلاس، تذویر،‌ غصب زمین و سایر قضایا به دادستانی کل معرفی شده است.
آقای حقمل افزود که در میان عاملان قضایای ارجاع‌شده به دادستانی کل، وزیران، فرماندهان پولیس ولایات، شهردارهای ولایات و روسا و سایر کارمندان ادارات محلی شامل‌اند.
از سویی هم به گفته‌ او، ۶۹۸ میلیون افغانی در این قضایا به دولت خسارت وارد شده است.
همچنان فضل‌هادی فضل، معاون اداره‌ عالی تفتیش در امور تفتیش‌ مالی و تفتیش رعایت اسناد تقنینی نیز در این برنامه گفت که بررسی‌های این اداره در بخش‌های رعایت قوانین و مقررات مالی و اداری، مبارزه با فساد و تفتیش‌های سیستم‌های تکنالوجی معلوماتی در مراجع سکتور عامه؛ شامل وزارت‌خانه‌ها، ادارات مستقل دولتی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشد.
آقای فضل افزود که ۱۶۸ تفتیش در بخش رعایت قوانین و مقررات، هشت تفتیش در بخش عمل‌کرد، ۱۰۹ تفتیش در پروژه‌های ساختمانی، ۲۹ تفتیش در بخش سیستم تکنالوجی معلوماتی و تفتیش قطعیه شامل تفتیش‌های اداره‌ عالی تفتیش در سال مالی ۱۳۹۹ بوده است.
همچنان به گفته‌ او، این اداره ۹ تفتیش در بخش صورت حساب‌های مالی تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی و ۴۱ تفتیش در بخش صورت حسابات مالی پروژه‌هایی که توسط بانک جهانی تمویل می‌شود، انجام داده است.
در همین حال، رییس اداره‌ عالی تفتیش گفت که اداره‌ عملیاتی و حمایتی انکشاف ملی ریاست جمهوری، وزارت صحت عامه و شهرداری کابل نیز شامل اداراتی است که این اداره به‌دلیل مصارف بودجه‌ ویروس کرونا آن‌ها را تفتیش کرده است.
محمد نعیم حقمل گفت که اداره‌ عالی تفتیش در نتیجه‌ اجرای تفتیش در سال مالی ۱۳۹۹، جمعاً مبلغ دو میلیارد افغانی قابل تحصیل و مبلغ ۱۰.۷۸ میلیارد افغانی دیگر قابل تصفیه را تثبیت کرده است.
او گفت که این مبلغ پول قرار است به خزانه‌ دولت واریز شود.
در همین حال، معاون اداره‌ عالی تفتیش در امور تفتیش‌ مالی و تفتیش رعایت اسناد تقنینی گفت که از مجموع پول قابل تحصیل، ۴۲۰ میلیون افغانی و از مجموع پول قابل تصفیه، ۱.۲۷ میلیارد افغانی به خزانه‌ دولت واریز شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا