آخرین اخباراسلایدشوافغانستانجهانحکومتخبر های مهمدسته بندی نشدهسیاستمنطقه

عبدالسلام ضعیف: تدوین قانون اساسی مسیر به رسمیّت‌شناسی طا-لبان است

خبرگزاری دید: عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طا-لبان در پاکستان معتقد است که افغانستان از انزوای سیاسی خارج شده است. به اعتقاد او تدوین قانون اساسی و استراتژی سیاسی می تواند برای به رسمیت شناختن بین المللی حکومت طا-لبان کارساز باشد.

عبدالسلام ضعیف که در دور نخست حکومت‌داری طا-لبان در پاکستان سفیر بود، در مصاحبه تازه خود با پژواک درباره مساله شناسایی حکومت سرپرست گفت که تدوین استراتژی سیاسی می تواند مشکلات زیادی را برای به رسمیت شناختن طا-لبان حل کند.

او در این رابطه گفت که استراتژی سیاسی چشم انداز سیاسی را تعیین می کند و چگونگی تعامل با همسایگان و جهانیان را مشخص می سازد.

از طرف دیگر، او ایجاد مراکز روابط استراتژیک را به عنوان مکانیزمی تسهیل کننده برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست معرفی کرد.

به اعتقاد عبدالسلام ضعیف، ایجاد این مراکز منجر به از بین بردن ذهنیت نادرست جامعه جهانی نسبت به حکومت سرپرست می شود که خود می تواند این حکومت را به شناسایی بین المللی نزدیک کند.

او همچنین مطرح کرد که با استفاده از مواردی مانند نبود جنگ در کشور، حاکمیت مرکزی طا-لبان، پیشگیری از مواد مخدر، روابط مناسب با همسایگان و تجارت و استخراج معادن می توان توجه جامعه جهانی را به مساله شناسایی جلب کرد.

او همچنین، وظیفه حکومت سرپرست را زدودن چهره منفی خود که به وسیله تبلیغات کشورهای غربی به عنوان تروریست شناخته شده را  به وسیله تلاش های فرهنگی دانست.

بخش دیگری از این مصاحبه به نظرات او در مورد قانون اساسی اختصاص یافت.

حکومت سرپرست از زمان ایجاد خود تاکنون قانون اساسی تدوین نکرده است که با انتقادهای بسیاری مواجه شده است. در همین رابطه عبدالسلام ضعیف ضمن اینکه گفت وجود قانون اسیاسی الزامی است مطرح کرد که وجود قانون اساسی کمک می کند که کشورهایی که با افغانستان تعامل دارند خود را با معیار افغانستان هماهنگ کنند.

او افزود که وجود قانون اساسی باید براساس قرآن، فقه حنفی و یک قانون جامع باشد.

او در مورد وضعیت و شرایط افغانستان در جامعه جهانی گفت این کشور فعلا در انزوای سیاسی قرار ندارد و با تعداد زیادی از کشورهای جهان تعامل دارد. او ضمن ارزیابی دستگاه دیپلماسی حکومت سرپرست و مثبت خواندن آن بیان کرد که این حکومت برای تعامل خود با جهان باید تلاش بیشتری کند تا حق خود را از جهان بگیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا