آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

عبدالله از اداره ملی احصاییه خواست که اشتباهش را اصلاح کند

داکتر عبدالله عبدالله در واکنش به نشر فهرست تازه اقوام از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات، می‌گوید، در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد و توافق روی قضایای کلان کشوری است، از دامن زدن به موضوعات حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دار شدن وحدت مردم می‌شود، جلوگیری گردد.


به گزارش خبرگزاری دید، رییس شورای عالی مصالحه ملی در واکنش به تقسیم اقوام در سیستم شناسنامه برقی به زیر مجموعه‌های کوچک، گفته است که این اقدام اعتراض شهروندان و شخصیت های سیاسی را بلند کرده است.
عبدالله در پیام خود گفته که در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است از دامن‌زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دارشدن وحدت و اتحاد مردم می‌گردد، باید جلوگیری شود.
در پیام عبدالله آمده است که اداره‌ ملی احصاییه و معلومات باید با درنظرداشت مصلحت کلان کشور و اتحاد مردم افغانستان این اشتباه را اصلاح کند و در عمل‌کردهای خود از اقداماتی که به وحدت ملی و مصالح کلان کشور صدمه وارد می‌کند، خود داری نماید.
اداره ملی احصاییه و معلومات به تازگی، از درج نام ۵۴ قوم جدید در سیستم شناس‌نامه الکترونیکی خبر داده است.
این اقدام اداره احصاییه و معلومات با انتقادات تند شهروندان و شماری از چهره‌های مطرح سیاسی و فرهنگی کشور روبه‌رو شده است.
هر چند که در قانون اساسی افغانستان تنها نام چهارده قوم ذکر شده، اداره ملی احصاییه و معلومات، نام ۵۴ قوم جدید را در سیستم شناس‌نامه الکترونیکی درج کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا