آخرین اخباراسلایدشوافغانستان

خلوتگر:

عدم حضور خبرنگاران در سفرهای غنی مغایر با قانون اساسی است


مجیب خلوتگر، رییس دفتر نی «حمایت از رسانه های آزاد» می‌گوید، نبود خبرنگاران در سفرهای رییس‏جمهور غنی، در مغایرت با قانون اساسی کشور است و تاکید می‌کند که سخنگویان ارگ اطلاعات درست از سفرهای ریاست ‏جمهوری به رسانه‌ها نمی‌دهند.
وی در ادامه می‌افزاید که بر اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات شهروندان کشور باید از جزییات سفرهای رییس‌جمهور آگاه شوند.
در همین حال، شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‏جمهوری، بیان می‌دارد که ریاست‏جمهوری در سفرهای خارجی متعهد به دعوت خبرنگاران است، اما هزنیه سفر را باید خود خبرنگاران پرداخت کنند.
این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که رییس‏جمهور در مهم‌ترین سفر‌هایش از بردن خبرنگاران شانه خالی کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا