آخرین اخبارافغانستانسیاستگزارش

غنی عامل ناهنجاری‌های کشور است!

مردم ولایت هرات در غرب کشور از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو اظهار نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند داکتر اشرف غنی رییس جمهور پیشین کشور دستگاه حکومتی را در کنترول خویش داشته و این موضوع بیانگر توهین به ملت و دیگر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌باشد.

مردم ولایت هرات در غرب کشور از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو اظهار نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند داکتر اشرف غنی رییس جمهور پیشین کشور دستگاه حکومتی را در کنترول خویش داشته و این موضوع بیانگر توهین به ملت و دیگر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌باشد.
محمد قیوم رحیمی یک تن از شهروندان ولایت هرات به خبرگزاری دید گفت که آقای غنی که رهبری تیم دولت ساز را در دست دارد، به دنبال قدرت است و نفع خود را هم در قدرت می‌بیند و یکی از علت‌هایی که در ارگ نشسته است موجودیت این وضع عنوان شده ‌است.
او تاکید دارد در حال حاضر شخص غنی به هیچ عنوان نمی‌خواهد که سیستم حکومتی را واگذار کند تا از این طریق بتواند زودتر به کرسی ریاست جمهوری بنشیند.
او افزود که غنی در ارگ است و رهبری حکومتی تحت نام به اصطلاح وحدت ملی را هم پیش می‌برد، اما سوال این‌جاست که چرا یک فرد بی‌طرف در راس قوه اجرایی قرار نگرفت تا «ع و غ» هم به مانند دیگر نامزدان ریاست جمهوری بی‌طرفانه برنامه‌های انتخاباتی شان را نیز دنبال نمایند؟
در همین حال، پدرام محمدی آگاه امور در غرب کشور ضمن متهم کردن آقای غنی به یکه تازی می‌گوید: نقش رهبری تیم دولت ساز نمادین می‌باشد و مردم در این دوره نباید به آقای غنی رای بدهند.
این آگاه امور بیان می‌دارد طبق گزارش سیگار طی پنچ سال حکومت آقای غنی بیش از ۴۵ هزار نیروی امنیتی و دفاعی کشور به شهادت رسیدند که این همه و همه بیانگر ناکامی و ضعف غنی نسبت به ملت و نیروهای دولتی نیز بوده‌ است.
آقای محمدی می‌افزاید مردم از این‌چنین حالات ناهنجار به ستوه آمدند و در این دوره بایستی به فردی رای بدهند تا برای فردای شان راه‌کار مطلوبی داشته باشد.
با این همه، قرار است انتخابات ریاست جمهور در ۶ میزان برگزار شود و کارزارهای انتخاباتی از ۶ اسد آغاز شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا