شایعه یا واقعیت؟

غنی و اتمر به سوی شمالی رفته اند


شایعاتی این جا و آن جا به گوش می رسد که محمد اشرف غنی و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری ارگ را ترک گفته و به سوی میدان هوایی بگرام در شمال کابل رهسپار شده اند .
این شایعه زمانی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که مردم معترض با نیروهای امنیتی درگیر شده و خواستار استعفای فوری رییس جمهوری و رییس اجرایی از مقام های شان شده اند .
به دنبال نشر شایعه فرار رییس جمهوری به سوی میدان هوایی بگرام خبر دیگری نیز در شبکه های اجتماعی مبنی بر حرکت صدها موتر از سوی پنجشیر و شمالی برای اشتراک در اعتراض مردم دست به دست شده و هر لحظه به جدیت آن افزوده می شود.
گفتنی است که تا کنون از وضعیت ریاست اجرایی چیزی در شبکه های اجتماعی به نشر نرسیده است .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا