آخرین اخباراسلایدشوافغانستان

فرمان رییس‎جمهور در پیوند به سهولت مالیاتی برای رسانه‎ها


رییس‌جمهور غنی در یک فرمان، به مظور جلوگیری از ورشکست شدن و رفع مشکلات و حمایت از نهادها و رسانه‎های چاپی، صوتی، خبرگزاری‎ها و موسسات نشراتی گفته است که در راستای تحصیل مالیات آن‎ها سهولت به وجود بیاید.
به نقل از ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی فرمان داده است که در راستای حصول مالیات باقی‌مانده رسانه‎های چاپی، صوتی و خبرگزاری‎ها به خاطر جلوگیری از ورشکست شدن آن‏ها سهولت به وجود آید.
در ماده اول این فرمان آمده است:« مطابق صراحت ماده ۱۲ قانون طرز تحصیل باقیات، مالیات آنعده رسانه‌های صوتی، موسسات نشراتی و خبرگزاری‏ها که تا فعلا مالیات خویش را پرداخت نکرده‌اند به اقساط ماهوار حد اکثر طی (۷) سال اخذ شود.
همچنان در این فرمان جریمه‌های مالیاتی نشریات یاد شده که در جریان پرداخت مالیات باقی مانده شان قرار دارند، معاف دانسته شده و گفته شده که تا تصفیه نهایی باقیات سال‎های گذشته شان بر آن‌ها جریمه جدید وضع نشود.
ازسوی دیگر، در ماده سوم این فرمان ریاست جمهوری گفته شده که با پرداخته شدن قسط اول مالیات باقی‌مانده از سوی رسانه‎های موصوف، جواز آن‎ها تمدید شود.
گفتنی است که شمار زیادی از رسانه‎های چاپی، صوتی و خبرگزاری‎ها به دلیل نبود پشتوانه معتبر مالی و حمایت دولت در سال‎های اخیر ورشکست شده‎اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا