آخرین اخبارآزادی بیاناسلایدشوافغانستانحقوق بشرحکومتخبر های مهمعدلی قضایی

قانون جدید طا-لبان ؛ از ما به ما شکایت کنید

خبرگزاری دید: وزارت عدلیه حکومت سرپرست، قانون سمع شکایات و تعدادی از فرامین رهبر گروه طا-لبان را در ۲ فصل و ۲۳ ماده منتشر کرد. مرجع تطبیق قانون سمع شکایات گروه طا-لبان، وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات می‌باشد. بر اساس این قانون به  وزارت امر به معروف گروه طا-لبان دستور داده شده است تا به شکایات مردم چه به صورت کتبی یا شفاهی  از مسئولان و کارمندان حکومت، رسیدگی کند و محاکم و دیگر ادارات  نیز بر اساس حکم ماده پنجم این قانون، موظف شده اند  تا در زمینه رسیدگی به شکایات، معلومات همه جانبه را ارائه و  اجرایی نمایند.

 به نقل از خبرنامه وزارت عدلیه طا-لبان ؛ این قانون به شاکی اجازه می‌دهد  تا شکایت خود را به صورت آزادانه به وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ارائه کند همچنین  این وزارت مکلف است تا مصوونیت شاکی را تامین و به شکایت وی رسیدگی شرعی و قانونی نماید.

در این قانون آمده که اگر شکایت از کارمندان ادارات حکومت سرپرست باشد و ادارات مذکور در این زمینه با وزارت امر بالمعروف همکاری نکنند، موضوع به محاکم مرتبط ارسال می گردد و اگر شخصی که علیه وی شکایت شده، قاضی یا کارمند اداری قضایی باشد و شاکی در مورد عدم تطبیق فیصله قطعی و نهایی محکمه یا طولانی شدن رسیدگی به قضیه در محکمه بدون عذر قانونی، شکایت خویش را ارایه نماید، وزارت موضوع را با مقام مافوق قضایی محکمه مرتبط شریک  نماید و در صورت عدم رسیدگی به شکایت الی مدت یک ماه، وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات گزارش موضوع را به ملا هبت الله رهبر گروه طا-لبان پیشکش کند.

در قانون سمع شکایات، در صورت موجودیت تهدید علیه فرد شاکی و دخالت مسوولین و منسوبین امارتی در جریان محکمه نیز احکام درج گردیده است.

قابل یادآوری است که بر اساس فقره ۱ ماده دوم حکم شماره ۵۱۶ ملا هبت الله آخوند زاده، اگر کسی از کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده و هیأت‌های تخنیکی تثبیت و تشخیص زمین‌های غصب شده در مرکز و ولایات شکایت داشته باشند، می‌‌توانند شکایت خود را برای بررسی و حل به شکل کتبی به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده امارتی (سلطانی)، مرعی عامه و زمین های غصب شده وقفی ارایه کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا