آخرین اخباراسلایدشوافغانستانحکومتخبر های مهم

بازرس افغانستان:

قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی منتفی است/ خرید اجناس از بودجه مبارزه با کرونا با قیمت بلند صورت گرفته

بازرس کشور یافته‌های ابتدایی‌اش را از بازرسی در رابطه به قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی و حیف ومیل بودجه ولایتی مبارزه با کرونا، بررسی عدم پرداخت معاشات کارکنان صحی شفاخانه‌های افغان جاپان وجناح و بازرسی قرار دادهای مبارزه با کرونا در ولایت‌ها را به رسانه‌ها ارائه کرد.

بازرس کشور یافته‌های ابتدایی‌اش را از بازرسی در رابطه به قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی و حیف ومیل بودجه ولایتی مبارزه با کرونا، بررسی عدم پرداخت معاشات کارکنان صحی شفاخانه‌های افغان جاپان وجناح و بازرسی قرار دادهای مبارزه با کرونا در ولایت‌ها را به رسانه‌ها ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، غزال حارس که در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت صحبت می‌کرد، گفت: از مجموع ۶۳ دستگاه تنفس مصنوعی کمک شده به افغانستان موجودیت ۵۶ دستگاه آن تاهنوز تثبیت وتصدیق گردیده است.
حارس افزود: تثبیت وتصدیق موجودیت ۵۶ دستگاه از ۶۳ دستگاه تنفس مصنوعی کمک شده، ادعای خبرگزاری پژواک را از قاچاق ۳۲ دستگاه از این شمار به پاکستان منتفی می‌سازد.
او در همین حال تأکید کرد که بازرسی‌ها روی تشخیص وتصدیق ۷ دستگاه باقیمانده کمک شده جریان دارد ونتایج آن پس از تکمیل شدن، اعلام خواهد شد.
بازرس افغانستان، آمار وزارت صحت عامه در مورد تعداد مجموعی دستگاه‌های تنفس مصنوعی موجود در کشور را متناقض دانست وگفت: تاهنوز این وزارت شمار دقیق این دستگاه‌ها را مشخص نکرده است.
او تأکید کرد که تمام دستگاه‌های تنفس مصنوعی موجود در افغانستان شامل لیست می‌شود واگر از این جمع یکی هم تثبیت نگردید، گزارش آن به ملت ارائه خواهد شد.

بازرس افغانستان، گفت: نظر به گزارش روزنامه ۸صبح، بودجه ولایتی مبارزه با کرونا در ۴ ولایت مورد بازرسی قرار گرفت ویافته‌های ابتدایی نشان می‌دهد که خریداری اجناس و تجهیزات مورد نیاز، در بسیاری موارد با قیمت بلند صورت گرفته است.
حارس همچنان از خریداری‌های غیر مرتبط از بودجه ولایتی مبارزه با کرونا یاد کرد وگفت: از این بودجه تلویزیون‌های بزرگ، سیت‌های موبایل و لنزهای کمره نیز خریداری شده است.
به گفته بازرس افغانستان، در قیمت اجناس مشابه خریداری شده در ولایت‌ها، تفاوت قابل ملاحظه وجود دارد و به گونه مثال، یک دستگاه ترمامیتر دیجیتلی در ولایت بدخشان ۱۲ هزار افغانی، درهرات ۲۴ هزار، در لوگر۹۱ هزار، درغزنی ۱۶ هزار ودر سمنگان ۲۰ هزار افغانی، خریداری شده است.
غزال حارس، با تاکید بر اهمیت نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها در روند نظارت از مصرف بودجه ولایتی مبارزه با کرونا گفت: در برخی موارد نقش این نهادها از سوی کمیته‌های مربوط در ولایت‌ها نادیده گرفته شده است.
بازرس افغانستان، در مورد گزارش عدم پرداخت معاشات پرسونل صحی شفاخانه‌های افغان-جاپان وجناح گفت: بازرسی‌ها گواه موجودیت بی نظمی‌ها در این زمینه است.
او گفت وزارت صحت عامه آمار ولیست دقیقی از کارمندان استخدام شده در این دو شفاخانه ندارد وهمچنان شفافیت در روند استخدام پرسونل صحی آنها، در نظر گرفته نشده است. افراد خلاف رشته، یا بدون تکمیل سن استخدام شده‌اند و یک نفر در دو سه پست همزمان کار می‌کند.
بازرس افغانستان همچنان گفت: یافته‌هایش نشان می‌دهد که در سکتور صحی کشور ضعف جدی مدیریتی از سال‌های گذشته و اکنون وجود دارد.
حارس، تصریح کرد که در صورت تکمیل بازرسی‌ها احتمال آن وجود دارد که بعضی از مقامات به دلیل غفلت وظیفوی و شماری از مسئولین ولایتی، به دلیل سوء استفاده از منابع دولتی، به دادستانی معرفی شوند.
بازرس افغانستان، بار دیگر از شهروندان کشور تقاضا کرد که با ارائه اسناد و شواهد، از عدم شفافیت در پروسه مبارزه با کرونا، او را همکاری کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا