آخرین اخباراسلایدشوافغانستاناقتصاد و توسعهامنیت و حوادثایرانجهانحکومتمنطقه

قمی: حرکت قطار پیشرفت افغانستان باز نمی‌ایستد

خبرگزاری دید: حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رییس جمهور و سفیر ایران در کابل ضمن بیان اینکه توافقاتی که براساس احترام به حاکمیت کشورها ، تضمین اجرای معاهدات دو‌جانبه و بین المللی ، رعایت حسن همجواری و ترسیم منافع مشترک باشد، می تواند اثربخش باشد گفت که حرکت قطار پیشرفتی که اکنون در افغانستان آغاز شده، متوقف نخواهد شد.

به گزارش ایراف، حسن کاظمی قمی در حساب رسمی خود در شبکه ایکس نوشته است که هفته جاری کابل پرمشغله، پربار و سراسر مسئله بود. گفت‌و‌گوهای بسیاری  با مقامات عالی حکومت سرپرست افغانستان، ریاست دفتر یوناما، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، جمعی از  دیپلمات های مقیم و صاحب نظران و سیاستمدارانی داشتم که به یک موضوع  توجه نشان می دادند؛ ابتکار کمیته تماس منطقه ای.

به گفته قمی، ابتکار کمیته تماس منطقه ای خود می‌تواند بستر ساز کنفرانس همکاری های منطقه ای افغانستان را رقم بزند تا نشان دهد که افغانستان در شرایطی که استقلال خود را دارد و‌ بدون دخالت قدرت های اشغالگر، از ظرفیت هدایت روندهای توسعه ای در بستر ایجاد یک سلسله توافقات جمعی با همسایگان خود برخوردار است.

او‌ همچنین از اراده ای خدشه ناپذیر و   عالی در مسیر نیل به مطلوب و‌ گشایش دروازه های افغانستان به جهان برای ایفای یک‌نقش مسئولانه ‌و مثبت صحبت کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا