آخرین اخباراسلایدشوافغانستانایرانجهان

قمی : گوترش از نقش کشورهای همسایه برای افغانستان استقبال کرد

خبرگزاری دید: حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران درامور افغانستان در جریان بازدید از نمایشگاه رسانه‌های ایران درباره نشست دوحه گفت: نماینده جدید سازمان ملل درافغانستان می باید با شرایطی تعیین گردد که بیشترین قرابت، آشنایی و همکاری را با افغانستان داشته باشد. آنچه در جمع بندی گوترش هم آمد استقبال از نقش کشورهای منطقه بود و قرار شد رایزنی‌ها ادامه یابد.

وی درباره دو موضوع مهم مطرح شده در نشست دوحه اظهار داشت:یکی تشکیل گروه تماس بین‌المللی بود تا جامعه جهانی با حکمرانان حاکم در افغانستان گفت‌وگو کنند؛ مساله دوم هم انتخاب یک نماینده ویژه بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا