آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

كرزى موسس دموكراسى يا مشر قومى؟

حامد كرزى بعد از اجلاس بن طى دو دوره حكومت‌اش توانست ساختار يك نظام سياسى را با تمام اركان آن موفقانه تاسيس و قانون اساسى را تدوين و ماهيت نظام دموكراسى را بر آن تمثيل نمايد…داکتر دانش بختياري
حامد كرزى، ریيس‌جمهور پيشين کشور در یک كنفرانس مطبوعاتى، امريكا را متهم به ايجاد و پرورش گروه داعش و نیز گسترش خشونت در منطقه و افغانستان نمود. پس از آن، آقای کرزی كابل را به مقصد مسکو ترك کرد.
تدارك اين سفر افكار عمومی جامعه را يك‌بار ديگر به تكرار خاطرات تلخ رقابت‌هاى جنگى گذشته قدرت‌ها در جغرافياى سياسى كشور تداعى نمود؛ چرا كه تاريخ سياسى افغانستان حكايت از يك سيكل خبيثه‌اى دارد كه جامعه را به دور باطل خود مي‌چرخاند.
افغان‌ها همواره بعد از جهاد و دفع هر تجاوز سپس بر سر تقسيم قدرت و ايجاد ساختار ملى با هم درگير شده و تمامى دستاوردها و افتخارات شان را ضرب صفر مي‌نمايند. آن‌ها با رقابت و جنگ‌هاى داخلى به تباهى كشور شان بسيج و بلاخره دست به دامن دشمن زده و محترمانه از آن‌ها دعوت کرده و ذليلانه به استقبال خارجى‌ها مي‌شتابند. علامه اقبال لاهورى در وصف افغان‌ها چنين سروده است:
اشترى يابد اگر افغان حر
با يراق و بار با انبار در
همت دون‌اش از آن انبار در
دل نمايد خوش به يك زنگ شتر
حامد كرزى بعد از اجلاس بن طى دو دوره حكومت‌اش توانست ساختار يك نظام سياسى را با تمام اركان آن موفقانه تاسيس و قانون اساسى را تدوين و ماهيت نظام دموكراسى را بر آن تمثيل نمايد.
از جانبی دیگر، همچنان كمیسيون مستقل سيما ثمر را به عنوان نهاد تامين‌کننده حقوق بشر و كميسيون مستقل انتخابات را به عنوان نماد انتقال مسالمت‌آميز قدرت جهت تحكيم و تثبيت نظام دموكراسى توظيف کرد، اما اينك حامد كرزى با مخالفت با برگزارى انتخابات و تداوم دموكراسى كه خوداش موسس آن است، در يك چرخش سياسى، جامعه را به برگزارى لويه جرگه عنعنوى فرا خوانده و دموكراسى را مظهر اراده تحميل غربى‌ها و لويه جرگه را مظهر اراده سنتى افغان‌ها معرفى كرد.
دويد استون به عنوان موسس مكتب كاركردگرايى سياسى معتقد است:
«كشورهاى پس از جنگ، صرفا در صورتی از بحران اجتماعى و سياسى نجات مي‌یابند كه تمام رهبران و بزرگان، مشروعيت شان را به صورت صادقانه و متحدانه در جهت استقرار حاكميت ملى شان هزينه نمايند، وگرنه با از دست رفتن فرصت، هر رهبر به يك جريان جديد و قوى‌تر مبدل شده و كشور را در باتلاق عميق‌تر فرو خواهند برد.»
در شرايط فعلى اگر برگزارى انتخابات با يك مديريت خردمندانه سياسى و ملى صورت نگيرد، در آن‌صورت، پيامدهاى منفى آن قبل از آن‌كه به دوش توطیه‌هاى خارجى و منطقه‌اى باشد، متوجه عدم خرد سياسى و عدم تعهد ملى رهبران به كشور و جامعه شان مي‌باشد.
دو عسكر خفته در بين دو سنگر
دو رهبر خفته در بين دو بستر
دو رهبر پشت ميز صلح خندان
دو بيرق بر سر گور دو عسكر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا