آخرین اخباراسلایدشوافغانستانتحلیل

لشکر خریدگی جنگ نمی‌کند!

مردم افغانستان خواستار حفظ دستاوردهای كنونی، عدالت و پيش‎رفت هستند؛ نه خواستار جنگ و خونريزی. ولی هرگز به توطيه و زورگويی تن نمی‌دهند و چنين اقدام‎ها از سوی غنی جز خودبزرگ‌بينی، چيز ديگری را ثابت نمی‎سازد.


در تازه‎ترين گزارش، واشنگتن‌پُست خبر می‎دهد كه ریيس حكومت توافقی آقای غنی لشكر مليشه‎ای می‎سازد. بدون شک آقای غنی از آغاز حكومت توافقی تا امروز در چندين مورد قانون اساسی افغانستان را نقض نموده و اينک مليشه‎سازی در مقابل ملت افغانستان، يک‎بار ديگر نقض صريح قانون بوده و اعلان جنگ با ملت است كه افغانستان را به مرحله ديگری از بدبختی‎ها سوق خواهد داد.
غنی با چنين تصاميم ناخردمندانه‎اش كشور را به پرتگاه سقوط مواجه می‌سازد، انگار غنی با ايمان كاذبی كه به « مولتی ويتامين‌های» غربی دارد، ندانسته خود را با ملت مواجه می‎سازد كه عواقب خطرناکی برای خودش و ثبات افغانستان در پی خواهد داشت.
مردم افغانستان خواستار حفظ دستاوردهای كنونی، عدالت و پيش‎رفت هستند؛ نه خواستار جنگ و خونريزی. ولی هرگز به توطيه و زورگويی تن نمی‌دهند و چنين اقدام‎ها از سوی غنی جز خودبزرگ‌بينی، چيز ديگری را ثابت نمی‎سازد.
تاريخ ثابت ساخته است كه هرنوع اتكا به غير و اعلان جنگ با ملت ناكام بوده و منجر به شكست است؛ زيرا بزرگان گفته‎اند با لشكر خريدگی جنگ نمی‌شود.
حسيب غبار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا