آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

ماموریت پنهان خلیلزاد؛ از طرح حکومت موقت تا جنگ در مناطق مرکزی

برخی از منابع هم گزارش می‌کنند که خواست ایالات متحده امریکا هم شکل‌گیری اداره موقت است. یک منبع به خبرگزاری دید، خبر می‌دهد که ماموریت خلیلزاد، بحث تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد اداره موقت است‌. به باور این منبع، تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد اداره موقت، مرتبط به گفتمان مذاکره و صلح با طالبان است.


دست کم‌ یک ماه قبل زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در نقش رهبری کننده گفت‌وگو با طالبان به کابل آمد. آقای خلیلزاد به کشورهای منطقه سفر کرد و در مود روند گفت‌وگو با طالبان رایزنی و گفت‌وگو کرد.
در همان آغاز کار زلمی خلیلزاد، تبصره شد که او جدا از مسئله گفت‌وگو با مخالفان مسلح دولت، یک ماموریت پنهان نیز در افغانستان دارد. شماری از جریان‌های سیاسی در مورد کار خلیلزاد بدبین بودند و تاکید داشتند که آقای خلیلزاد آمده تا بحث انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی کند.
اخیراً، خلیلزاد با رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از چهره‌های سیاسی در کابل دیدار کرد. یک روزنامه غربی گزارش کرد که در این دیدارها بحث تعلیق انتخابات ریاست جمهوری از جانب خلیلزاد مطرح شده است. براساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده برگزار شود.
از روز گذشته بدین‌سو، یک بار دیگر حرف ایجاد اداره موقت مطرح می‌شود. جریان سیاسی توافق ملی و تغییر در ماه حوت سال گذشته ( حکومت توافق ملی ) را به عنوان اداره موقت پیشنهاد کرده بود. این جریان سیاسی تاکید داشت که حکومت توافق ملی، می‌تواند بدیل حکومت وحدت ملی‌باشد.
برخی از منابع هم گزارش می‌کنند که خواست ایالات متحده امریکا هم شکل‌گیری اداره موقت است. یک منبع به خبرگزاری دید، خبر می‌دهد که ماموریت خلیلزاد، بحث تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد اداره موقت است‌. به باور این منبع، تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد اداره موقت، مرتبط به گفتمان مذاکره و صلح با طالبان است.
اکنون شکل‌گیری اداره موقت مطرح شده است. این‌که چقدر این طرح می‌تواند زمینه محقق شدن پیدا کند روشن نیست. یک طرف تاکید روی اداره موقت است و از سوی دیگر تاکید روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن.
اختر سهیل_ خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا