آخرین اخباراسلایدشوافغانستانایرانخبر های مهمسیاست

سفیر ایران:

ما خواستار مشارکت طالبان در قدرت هستیم نه حاکمیت آن گروه

سفیر ایران در کابل به تازگی در اظهاراتی گفته که کشورش خواستار مشارکت گروه طالبان در قدرت است نه حاکمیت دوباره این گروه با عنوان «امارت اسلامی افغانستان». محمد رضا بهرامی گفته که مسئول روند مشروعیت زایی طالبان طرفی است که مدیریت وضعیت را در دست دارد.

سفیر ایران در کابل به تازگی در اظهاراتی گفته که کشورش خواستار مشارکت گروه طالبان در قدرت است نه حاکمیت دوباره این گروه با عنوان «امارت اسلامی افغانستان». محمد رضا بهرامی گفته که مسئول روند مشروعیت زایی طالبان طرفی است که مدیریت وضعیت را در دست دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد رضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل تاکید می‌کند که طالبان باید در نظامی که در افغانستان وجود دارد یک‌جا شوند، اما تصمیم نهایی را باید مردم افغانستان بگیرند.
بهرامی:«ما موافق مشارکت طالبان در قدرت استیم، اما موافق این‌که همۀ قدرت بدست طالبان باشد به هیچ وجه نیستیم. تکلیف ما خیلی روشن است؛ ما می‌گوییم ساختاری وجود دارد که می‌تواند طالبان در آن مشارکت داشته باشند؛ البته هرچیز وابسته به نظر مردم افغانستان است.»
نماینده ایران در افغانستان آینده روند مذاکرات صلح را ناروشن می‌داند:«من میخواهم این مسئله را روشن بکنم که عدم روشنایی تصویر آینده متوجه ما نشود، متوجه کسانی بشود که مدیریت این روند را برعهده داشتند. متوجه کسانی بشود که روند مشروعیت زایی طالبان را تبدیل به روند غیرقابل بازگشت کرده‌اند. متوجه کسانی بشود که نهادهای رسمی را با نوع رفتارشان تضعیف کرده‌اند و متوجه کسانی شود که یک رقابت منفی تولید کرده‌اند برای ارتباط با مجموعۀ طالبان.»
پیش از این نیز همواره تهران اذعان کرده که خواستار مدیریت روند صلح به مالکیت دولت و مردم افغانستان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا