آخرین اخبارافغانستان

مجلس نمایندگان فرمان غنی را رد کرد

مجلس نمایندگان فرمان تقنینی شماره ۲۴۳ رییس‌جمهور در پیوند به تعدیل مواد قانون ثبت احوال نفوس مورد بحث قرار داد
در نشست روز دوشنبه مجلس، شماری از نمایندگان خواستار تعدیل مواد قانون ثبت احوال نفوس در باره درج ملیت، زبان و قوم شهروندان در شناس‎نامه‎های برقی بودند، اما شماری دیگر نمی‎خواستند قانون ثبت احوال نفوس با این فرمان تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری دید، پس از بحث و روند رای‎گیری برای رد یا تایید فرمان رییس‎جمهوری، از دو فرمان تقنینی آقای غنی در مورد شناس‎نامه‎های برقی و اصلاح نام و سن در قانون ثبت احوال نفوس اولی را رد و دومی را تایید کردند.
ریاست‎جمهوری این دو فرمان را به هدف تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس و نوشته شدن ملیت، زبان و نام قوم شهروندان در شناس‎نامه‎های برقی و فرمان ۲۴۷ را در مورد اصلاح سن و نام و همچنان مستقل شدن اداره توزیع شناس‎نامه، صادر کرده بود.
مجلس نمایندگان اما، با برخی مواد فرمان تقنینی دوم هم مخالفت کرده و در آن‎ها تعدیل آورد. ازجمله با مستقل شدن اداره ثبت احوال نفوس مخالفت شد و صلاحیت اصلاح سن و نام نیز در مرکز به رییس این اداره و در ولایات به والی‎ها داده شد.
گفتنی است که هردو فرمان پس از مجلس نمایندگان، به مجلس بزرگان می‎روند و اگر در آن‎جا هم با مخالفت مواجه گردد، برای بحث بیشتر به کمیسیون مشترک فرستاده خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا