آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمسیاست

مجلس نمایندگان پیش‌نویس دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرد

پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ یک‌بار دیگر از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شد. رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید، حکومت ۱۷ مورد تخطی را که در پیش‌نویس اول شناسایی شده بود، اصلاح نکرده است.

مجلس
به گزارش خبرگزاری دید، میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایند‌گان در نشست امروز مجلس گفت که حکومت نه تنها ۱۷ مورد تخطی را که در پیش‌نویس اول شناسایی شده بود، اصلاح نکرده است، بل‌که دو مورد تخطی جدید را نیز در پیش‌نویس دوم بودجه افزوده است.
رحمانی همچنان گفت که در پیش‌نویس دوم بودجه موضوع یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولت که از سوی مجلس نمایند‌گان تصویب شده است، گنجانیده نشده است.
عدم توازن، شامل‌شدن برنامه دسترخوان ملی در سند بودجه، قرضه‌ و اختصاص بودجه هنگفت به برخی از ادارات از جمله سایر دلایلی است که از سوی کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان برای رد پیش‌نویس دوم بودجه عنوان شده است.
کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایند‌گان در گزارشی به نشست عمومی مجلس گفت که موضوع پیش‌نهادی مجلس نمایند‌گان برای اصلاح، در پیش‌نویس دوم در نظر گرفته نشده است.
سرانجام مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس دوم بودجه را به رای‌گیری گذاشت که با اکثریت آرا رد شد. پس از رای‌گیری اعلام شد که ۱۲۰ نماینده‌ رای رد و ۱۵ نماینده رای تأیید برای پیش‌نویس دوم بودجه داده‌اند.
در پیش‌نویس دوم بودجه با افزایش۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افغانی نسبت به پیش‌نویس قبلی، ۴۷۳ میلیارد و ۴۰ افغانی بودجه در نظر گرفته شده است. از این میان ۳۱۱ میلیارد و ۱۹۹ میلیون آن به عنوان بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون آن به حیث بودجه توسعه‌ای در نظر گرفته شده است.
وزارت مالیه در ۱۷ قوس سال روان، پیش‌نویس اول بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به مجلس نمایند‌گان ارایه کرده بود که در ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. پیش‌نویس دوم نیز روز سه‌شنبه هفته گذشته به مجلس فرستاده شد.
رد بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان واکنش رئیس‌جمهور اشرف غنی را نیز برانگیخته است. رئیس‌جمهور دست‌کم دوبار تأکید کرده است که صلاحیت مجلس نمایند‌گان تنها رد و یا تأیید بودجه به عنوان «یک کل» است و صلاحیت گنجاندن پروژه‌ها در سند بودجه ملی را ندارد.
مجلس نمایند‌گان یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولت را که طرح آن از سوی این مجلس تأیید و تصویب شده است، خط سرخ خود عنوان کرده است. مجلس بارها تأکید کرده است تا معاشات کارمندان دولتی یک‌سان‌سازی نشود، بودجه تصویب نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا