آخرین اخبارافغانستانسیاستصلح

مجددی:

مخالف پیش‌داوری‌ها در نتایج انتخابات هستیم/ مذاکرات صلح در عدم حکومت مشروع نیست

رییس جبهه ملی نجات افغانستان می‌گوید که با همه اظهارات مبالغه‌آميزی كه برخی نامزدان به‌شكل غير رسمی به ارتباط كاميابی خود بیان می‌کنند، مخالف است.
به گزارش خبرگزاری دید، ذبیح‌الله مجددی رییس جبهه ملی نجات افغانستان در یک نشست خبری گفت: پس ازتجارب كافی جنگ، اختلافات وخودخواهی‌ها مردم و ملت به اين باور رسيده است كه تحقق صلح، بقای جمهوريت وشيرازه آينده كشور را تضمين می‌نمايد وتضمين جمهوريت تنها و تنها درانتخابات شفاف، عادلانه وسرتاسری نهفته است.
مجددی افزود: درتمام دنيا معمولاً پيش از اعلان نتايج در بين نامزدان، كاميابی تخمينی صورت می‌گيرد، اما اين تخمين‌ها تنها به نظرات و توجيهات شخصی كانديدان محدود می‌باشد، زيرا نظر رسمی و نتايج از طرف كميسيون مربوطه اعلان می‌شود.
وی تصریح کرد: با همه اظهارات مبالغه‌آميزی كه برخی نامزدان به‌شكل غير رسمی به ارتباط كاميابی خود بیان می‌کنند، مخالف هستیم و بالای تمام تيم‌ها صدا می‌كنيم تا اعلان رسمی نتايج از سوی كميسيون انتخابات انتظار بكشند و پيش از پيش با معلومات تخمينی و نادرست نتايج انتخابات را اخلال نكنند.
رییس جبهه ملی نجات افغانستان اظهار داشت: اين كه موضوع صلح بی‌نتيجه متوقف شد و از طرف ديگر به ارتباط انتخابات و نتيجه آن مواقف ضد و نقيض اعلان می‌شود؛ هر دو حالت زمينه ايجاد يک بحران را مساعد می‌سازد وما به قاطعيت به ايجاد احتمال اين حركت مخالف هستيم ودر مقابل آن با قاطعيت موقف می‌گيريم.
ذبیح‌الله مجددی با بیان این که مشروعيت موضوع صلح، مشروط به همين انتخابات است، گفت: تا وقتی كه در مذاكرات صلح در يک طرف حكومت منتخب وجود نداشته باشد، آن مذاكرات مشروعيت پيدا كرده نمی‌تواند.
مجددی تأکید کرد: از كميسيون محترم انتخابات جداً تقاضا می‌كنيم كه شفافيت نتايج را تضمين كند وهيچ طرف داخلی وجوانب خارجی را اجازه مداخله ندهد تا آنكه ملت به كار وعمل شان باور نمايد و در آينده و در انتخابات به طور چشم‌گير سهم بگيرند.
وی تصریح کرد: ملل متحد بايد پروسه صلح موجود را به‌طورهمه جانبه بررسی و به اين ارتباط تمام شرايط نامعقول طرفين را تقبيح و از آن جلوگيری كند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا