آخرین اخباراسلایدشوافغانستانروند صلحسیاست

قانونی:

مذاکرات دوحه به بن‌بست رسیده/ صلح می‌خواهیم اما زندان نه!

محمد یونس قانونی معاون پیشین رییس جمهور عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی می‌گوید صلحی که در آن نیمی از جامعه افغانستان نابود شود، صلح نیست. همچنان او تصریح می‌کند که رفتن به سوی حکومت موقت جاده باز کردن برای آمدن طالب در کشور است.

به گزارش خبرگزاری دید، محمد یونس قانونی معاون پیشین رییس جمهور که امروز در افتتاح «جریان موج اعتدال و همسویی» صحبت می‌کرد، گفت: هیچ گونه توافقی بدون در نظر گرفتن ۶۰ درصد نفوس افغانستان (جوانان) قابل قبول نخواهد بود.
قانونی در این برنامه گفت که «با خروج نیروهای امریکایی و آمدن طالب مشکل نداریم، اما مشکل اساسی این است که خروج افغانستان از جنگ چگونه صورت می‌گیرد».
او همچنان از آماده‌سای خامه طرح رفتن به سوی صلح خبر داد و گفت که محتوای اساسی این طرح این است که ما طالب را با یک آجندای روشن و مشخص به روی میز مذاکره فرا بخوانیم.
محمد یونس قانونی در این مورد خاطرنشان کرد: طالبان را با یک آجندای مشخص وارد میز مذاکره می‌کنیم، برایش می‌گوییم طالب! در مورد نظام، حقوق شهروندی، مذاهب و اقوام چه نظر داری، همه موارد را پیش از دوره انتقالی باید رفع کنیم.
معاون رییس جمهور پیشین در ادامه توضیح داد: تعریف ما از صلح صلح موقت نیست، صلح موقت را بارها در افغانستان تجربه کردیم، اما جنگ پایان نیافت.
وی بیان داشت: ساختار نظامی که تنوع قومی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی در آن روشن نباشد، قابل قبول ما نیست.
قانونی همچنان از به وجود آمدن بن‌بست در مذاکرات صلح دوحه خبر داد و گفت: شکلیات پروسه صلح دوحه در حالت بن‌بست است، در صورتی که پروسه صلح به هر صورتی سبوتاژ شود، جنگ در افغانستان حتمی شود، گزینه دوم ما دفاع مشترک ملی است، مقاومت دوم را شکل خواهیم داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا