آخرین اخباراسلایدشوافغانستاندیدگاهسیاستگزارش

مردم: صلح خواست هر باشنده افغانستان است

باشندگان پایتخت از دو طرف منازعه می‌خواهند که با گذشتن از منافع شخصی، گروهی، جناحی و نظامی خویش، منافع ملی کشور را در نظر گرفته و صلح کنند.

گزارش از سید محمد حسین حسینی
به دنبال آغاز مذاکرات میان‌ دولت افغانستان و گروه طالبان، امید و آرزوی مردم نیز برای رسیدن صلح و تامین امنیت سراسری افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری دید، پس از آغاز مذاکرات میان‌افغانی بین دولت و گروه طالبان، باشندگان کابل می‌گویند که امید دارند صلح سراسری و امنیت پایدار در کشور تامین شود و پس از این کشتار مردم بیگناه ادامه نیابد.
باشندگان پایتخت از دو طرف منازعه می‌خواهند که با گذشتن از منافع شخصی، گروهی، جناحی و نظامی خویش، منافع ملی کشور را در نظر گرفته و صلح کنند.
مردم کابل که دست کم هر هفته شاهد انفجار و انتحار و کشتار مردم بیگناه هستند، صلح را خواست همه باشندگان این سرزمین عنوان کرده و بر ثبات پایدار امیدوار شده‌اند.
احمدالله کاکر باشنده کابل می‌گوید: مذاکراتی که در دوحه بین افغانستان و گروه طالبان آغاز شد با حضورداشت نمایندگان واقعی هردوطرف برگزار شده و این امیدوار کننده است، یک حرکت متفاوت نسبت گذشته می‎باشد.
وی گفت که امیدوار هستیم نمایندگان افغانستان در این مذاکرات بتوانند به نحو احسن گروه طالبان را برای پذیرفتن صلح مجاب کنند.
وی تاکید کرد که از جناح طالبان در مذاکرات یک خواست دارد که اگر به خود و خاک خود رحم نمی‌‎کنند حداقل به مادران این ملت رحم کنند.
محمد زمان کاتب‌زاده دیگر باشنده کابل می‎گوید: نمایندگانی که در دوحه برای مذاکرات رفته‎اند سمبولیک عمل نکنند و واقعاً به نمایندگی از ملت افغانستان از حق ما دفاع کنند و اگر سمبولیک عمل کنند، جنگی که هست ادامه خواهد یافت.
وی گفت ما می‌توانیم با آغاز مذاکرات و دست‌یابی به یک توافق صلح، جنگ را در کشور خود خاتمه دهیم.
امان‎الله افضلی شهروند پایتخت نشین گفت که انعطاف پذیری هردوجانب مذاکره کننده باعث امیدواری ما شده است.
وی از نمایندکان حکومت و گروه طالبان در قطر خواست تا از خود انعطاف پذیری نشان دهند تا به یک صلح پایدار دست یابیم.
نعمت بهروز نیز گفت نتیجه مذاکرات صلح بستگی به نیت کسانی دارد که در این نشست حضور دارند که با چه نیتی در مذاکرات اشتراک کردند، اگر نیت آن‎ها بر اساس منافع ملی باشد می‎تواند نتیجه بدهد و در غیر این صورت نتیجه نخواهد داد.
مذاکره میان دولت افغانستان و گروه طالبان که پس از ماه‌ها تاخیر و چالش روز گذشته در دوحه قطر آغاز شد، امیدواری‌ها را برای تامین صلح و ثبات پایدار در میان مردم افزایش داده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا