آخرین اخبارافغانستان

مرکز معلوماتی بازدیدکننده‌گان در پارک ملی بندامیر افتتاح شد


داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور، در سفری که به پارک ملی کشور داشت، نخستین مرکز معلوماتی بازدیدکننده‌گان را افتتاح کرد.
به گزارش حبرگزاری دید، در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور به خبرگزاری دید، گفت:” هدف از ایجاد این مرکز، شناسایی هر چه بیشتر توریستان، با جاذبه‌های گردش‌گری پارک ملی کشور بوده است.”
آقای عبدالله افزود، ایجاد چنین مرکزی می‌تواند در انکشاف صنعت توریسم این ولایت کمک کرده و باعث دل‌گرمی و افزایش توریستان شود.
در این اواخر بند امیر بیشترین توریستان را از سراسر کشور و خارج از آن میزبانی می‌کند که به گفته باشنده‌های محلی این منطقه، زمینه کار برای ده‌ها تن از زنان و مردان نیز فراهم شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا