آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

مرکز پذیرش و معلومات در دادستانی کل افتتاح شد

تصویر مرکز پذیرش و معلومات دادستانی کشور

مرکز پذیرش و معلومات دادستانی کل کشور امروز چهارشنبه طی مراسم خاص با حضور مقامات بلندپایه دولتی، اعضای شورای ملی و کارمندان آن اداره، رسماً افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد فرید حمیدی دادستان کل کشور هنگام افتتاح تعمیر این مرکز گفت: هدف از افتتاح این مرکز تامین عدالت و ارایه خدمات عدلی برای مراجعین دادستانی کل می‌باشد.
قانون حق دست‌رسی به اطلاعات، تمام نهاد‌های حکومتی را مکلف ساخته است تا یک مرکز معلومات برای مراجعین و در خواست کنندگان اطلاعات داشته باشند.
با وجودی که قانون حق دست‌رسی به اطلاعات سه سال قبل از سوی پارلمان پاس شد و به توشیح رییس جمهور نیز رسید، باز هم یکی از مشکلات اساسی خبرنگاران در حال حاضرعدم مرکز اطلاعات و معلومات در ادارات دولتی است.
دادستان کل کشور با بیان این که، این مرکز یک ارتباط زنده با مردم ایجاد می‌کند گفت: این مرکز خدمات معلومات را برای رسانه‌ها و همه مردم افغانستان از کار کرد دادستانی کل و این که مراجعین ما چه تقاضایی دارند، ارائه می‌کند.
محمد فرید حمیدی گفت: در این مرکز خدمات فوتوکاپی و تیلفونی از بودجه دولت برای تمام مراجعین رایگان است و این امر مراجعین ما را از سرگردانی نجات داده و نظم را در دادستانی کل تامین خواهد کرد.
این مرکز در دو طبقه ساخته شده است که طبقه اول مرکز پذیرش و معلومات است و طبقه دوم آن مسجد می‌باشد.
محمد رقیب فیاض- کابل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا