آخرین اخبارافغانستانسیاستگزارش

مصوبه قانون امور پناهنده‌گی درافغانستان، زیر کار است

افغانستان تا هنوز قانون امور پناهنده‌گی را ندارد و کسانی‌که در خواست پناهنده‌گی به افغانستان می‌دهند نمی‌توانند تابعیت افغانستان را بگیرند.مسئولان وزارت امورمهاجرین و عودت کننده‌گان و نماینده‌گی سازمان ملل متحد درامور پناهنده‌گان در افغانستان، امروزسه شنبه از بیستم ماه جون روز جهانی پناهنده درکابل تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین وعودت کننده‌گان در این مراسم صحبت می‌کرد، گفت: درسال گذشته ۴۹ هزار و ۶۷۶ تن بیجا شده داخلی به مناطق اصلی شان عودت کردند.
عالمی بلخی افزود: برای بی‌جا شده‌گان داخلی دو برنامه درنظر داریم یکی ادغام بی‌جا شده‌گان و دیگر مساعد ساختن زمینه برای عودت آن‌ها به مناطق اصلی شان.
وزیرمهاجرین و عودت کننده‌گان افزود: توزیع زمین برای عودت کننده‌گان خارجی تحت کار است.
سید حسین عالمی بلخی گفت: افغانستان تا هنوز قانون امور پناهنده‌گی را ندارد و کسانی‌که در خواست پناهنده‌گی به افغانستان می‌دهند نمی‌توانند تابعیت افغانستان را بگیرند.
بلخی افزود: قانون امور پناهنده‌گی درافغانستان تحت کار است و این قانون جزء اولویت کاری وزارت عدلیه در سال جاری می‌باشد.
«اندریکارتواتی» مسئول منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه گفت: درسال ۲۰۰۵ حدود ۵ میلیون مهاجر افغان به صورت داوطلبانه به کشور شان عودت کردند و می‌خواهند زندگی نو را درافغانستان آغاز کنند.
آقای تواتی افزود: ما تلاش داریم تا قراردادهایی را برای تسهیل عودت مهاجرین از کشورهای ایران و پاکستان با این کشورها درهماهنگی با وزارت مهاجرین افغانستان امضا کنیم.
وی علاوه کرد، تبادل نظر روی این مسله ازسال ۲۰۱۶ آغاز شده و جریان دارد.
از سویی هم، تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد درافغانستان می‌گوید: در سال ۲۰۱۷ حدود ۶۸ میلیون تن در سراسر جهان مجبور شدند که بیجا شوند که این‌ها تحت شرایط بسیار سخت زندگی شان را پیش می‌برند.
آقای یاماموتو افزود: نزدیک به ۲٫۵ میلیون مهاجر افغانستانی درایران و پاکستان ثبت است که هنوز درکشورهای یاد شده زندگی می‌کنند و زمینه برگشت آن‌ها به افغانستان مساعد نشده است.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد ازحکومت افغانستان می‌خواهد که زمینه عودت عزتمندانه مهاجرین ثبت شده را از کشورهای ایران و پاکستان به مناطق اصلی شان مساعد سازند.
آقای یاماموتو اطمینان می‌دهد که همکاری سازمان ملل متحد در قسمت عودت مهاجرین با حکومت افغانستان ادامه دارد.
«پیرمیداون» سفیر اتحادیه اورپا درافغانستان می‌گوید: حدود چهل درصد نفوس افغانستان نمی‌خواهد که در افغانستان زندگی کنند.
سفیر اتحادیه اروپا می‌گوید: در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۰۰ هزار پناجو به اروپا پناهنده شدند و ماهم برای برگرداندن آن‌ها برنامه نداریم.
آقای میداون می‌گوید: کمک های ما برای مهاجرین افغان ادامه دارد.
جنگ، فقر، تغییر اقلیم و منارعات از علت‌های اساسی مهاجرت در جهان گفته شده است که بیشترین مهاجرین را افغانستان، سوریه و عراق دارند.
محمد رقیب فیاض – کابل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا